ÚSPĚŠNÉ PRVNÍ KOMUNITNÍ SETKÁNÍ

Ve čtvrtek 1. června byl zahájen cyklus komunitních setkání, která spočívají v návštěvě zajímavého hosta a možnosti s ním besedovat. Tuto aktivitu pořádá Sdružení pro Gymnázium, z. s., ve spolupráci se studentským parlamentem a samozřejmě i se školou samotnou. Jejím cílem je více otevřít gymnázium veřejnosti, i přes jeho poněkud nepříznivou geografickou polohu na okraji města. Společně s našimi rodiči se totiž domníváme, že právě gymnázium by mělo být školskou institucí, která bude přispívat k rozvoji komunity města nabídkou a sdílením zajímavých témat k diskusi.

Prvním hostem byl pracovník českolipského muzea Mgr. Tomáš Cidlina a sdíleným tématem jeho činnost v oblasti orální historie, konkrétně v dějinách našeho regionu 20. století se zaměřením na česko-německé vztahy. Mgr. Cidlina hovořil velmi zasvěceně a poutavě  a společně s moderátorem diskuse, jímž byl Doc. Martin Nitsche, Ph.D., člen školské rady zvolený jako zástupce rodičů, vytvořili velmi podnětnou  a interaktivní atmosféru, takže ještě po skončení oficiální části akce leckteří návštěvníci zůstali a pokračovali v neformálních rozhovorech. Nechybělo k nim ani občerstvení, o které se postaraly členky výboru Sdružení – předsedkyně Ing. Kamila Kodrová, Mgr. Kirschnerová a Mgr. Nitschová.

Děkuji všem organizátorům a účastníkům tohoto setkání za příjemně strávený podvečer na Gymnáziu Česká Lípa a věřím, že jím byla zahájena nová velmi pěkná a důležitá tradice v životě naší školy.

Mgr. Helena Paszeková, ředitelka G CL

Za fotografie ze setkání děkujeme panu Petrovi Pokornému.