Österrischisches SprachDiplom

Na naší škole je možné se každoročně přihlásit k přípravnému kurzu k mezinárodní jazykové zkoušce Ösd ( Österrischisches SprachDiplom). Složení zkoušky otevírá cestu našim studentům na německé, rakouské i švýcarské univerzity, přičemž konkrétní univerzita může pro vstup vyžadovat dosaženou úroveň B2 nebo C1.

I letos můžeme s radostí oznámit úspěchy našich studentů, kteří se přihlásili k jarnímu termínu zkoušky, a i přes jazykovou náročnost – úroveň B2, úspěšně zkoušku vykonali.

Jarní termín 2023

Anna Kolářová 7AV, Anna Sazamová 7AV, Lukáš Motlík 3.B

Studentům gratulujeme!

Podobný úspěch přejeme dalším v podzimním termínu.

Mgr. Daniela Hronzová