Výsledky maturitních didaktických testů nás potěšily

Dne 14. 6. 2023 byly v rámci celkové analýzy společnosti Cermat zajišťující realizaci společné části maturitních zkoušek zveřejněny výsledky didaktických testů podle škol a skupin oborů vzdělání pro rok 2023 (jarní termín).

Naši maturanti absolvovali všichni povinně didaktický test z českého jazyka a literatury (88 žáků), matematiku si zvolilo 24 žáků a anglický jazyk 64 žáků. Jejich výsledky byly ve všech testech nad průměrem gymnázií v ČR, a to v celkovém výsledku a též ve výsledcích pro osmileté a čtyřleté gymnaziální obory. A tyto dosažené výsledky nám samozřejmě udělaly velkou radost.

Nejúspěšnější byli dle očekávání studenti osmiletého oboru (třída oktáva A), jejichž průměrná úspěšnost byla v rámci oboru vyšší vždy o alespoň 9 procentních bodů. V českém jazyce a v matematice byli nejlepší ve svém oboru v rámci Libereckého kraje, v anglickém jazyce druzí nejlepší. Opět se tak potvrdilo opodstatnění existence víceletého gymnázia na naší škole.

Žáci čtyřletého oboru dosáhli taktéž nadprůměrných výsledků. Konkrétní čísla a odkaz na zdroj dat uvádíme v přiložené tabulce.

Blahopřeji našim absolventům i jejich učitelům k těmto velmi pěkným výsledkům!

Mgr. Helena Paszeková, ředitelka školy

PŘEHLED – TABULKA