Činnost chemiků v druhém pololetí školního roku 2022/2023

Na našem gymnázium máme spoustu aktivních chemických nadšenců a stále se u nás něco děje. Letos toho bylo tolik, že jsme vás vůbec nestíhali průběžně informovat. Toto se snažíme napravit tímto souhrnem všeho, co se ve druhém pololetí letošního školního roku u nás v laboratoři i mimo vlastně dělo.  

Pravidelně probíhala činnost kroužků pro vyšší i nižší gymnázium. Zde si žáci měli možnost vyzkoušet různé experimenty, zapojit se do krátkodobých i dlouhodobějších projektů nebo si ověřit své hypotézy pomocí měření.  Také zde probíhala příprava na soutěže a že jich letos opět nebylo málo.  

První únorovou soutěží je již tradičně Chemiklání na Univerzitě Pardubice, kam nás letos odjeli reprezentovat chemici z chemických seminářů pro 3. a 4. ročník. Díky nim, můžeme říci, že máme nulovou absenci od počátků této soutěže.  

Neměli bychom zapomenout zmínit ani na tradiční soutěž, kterou je Chemická olympiáda.  Do krajského kola této soutěže se letos v kategorii D probojovaly Lucie Vlková a Veronika Pavlů (4AV). V kategorii C jsme měli také dva zástupce, a to Annu Rapprichovou a Štěpána Šulce. Kategorii B za nás reprezentoval Milan Vencl. Byl jedním ze dvou odvážlivců z celého kraje, který si na tuto náročnou soutěž troufl.  

V únoru se pěti týmům povedlo odevzdat soutěžní videa pro ChemQuest 2023 a na základě nich pak čtyři českolipské týmy postoupily do celostátního finále. Tématem letošního ročníku pro kategorii ZŠ byla Voda a týmu ve složení Magdaléna Bažantová, Michaela Machová, Jiří Pittner (všichni 4AV) se soutěžním příspěvkem „Voda třikrák jinak“ povedlo na celostátním finále vybojovat 3. místo. Spolu s nimi se do finále probojovali a jako nováčci v této soutěži nás vzorně reprezentovali i Eliška Vondrová, Anežka Kafková a Aneta Lisinová (všechny 3AV) s příspěvkem „Není voda jako voda“.  

Pro kategorii SŠ byl tématem Oheň a zde jsme ve finále měli také dva týmy, což je maximální možné množství. „Píseň papíru a ohně“ porotě bez zaváhaní předvedl tým ve složení Natka Wildmanová, Šimon Janoušek (oba 2B) a Matyáš Hřebík (6AV). Větší zkušenost s touto soutěží se projevila u druhého týmu. Adam Špindler Lenka Machová (oba 7AV) a Pavel Prokop (5AV) si za soutěžní příspěvek „Butan jak ho neznáte“ odvezli 4. místo a zvláštní cenu poroty za velmi názorné propojení teorie s praxí.   

Na soutěžní vide a se můžete podívat zde: https://youtu.be/w5ZgccEA3eo, https://youtu.be/093rqtPTOIM, https://youtu.be/_nHDIKkbpmY, https://youtu.be/6PQk_DJAgbA, https://youtu.be/6PQk_DJAgbA 

 Od ledna do března probíhala korespondenční část soutěže Pohár vědy, která letos nesla podtitul Kolem světa 2023.  Odevzdat tři korespondenční kola a získat v nich dostatečný počet bodů se povedlo čtyřem týmům z naší školy, a tak se měly možnost se v květnu zúčastnit online kola regionálního. Zde se jim nadmíru dařilo. Českolipské týmy získaly 1. a 2. místo v kategorii pro druhý stupeň ZŠ a 1. a 3. místo v kategorii SŠ. Na základě těchto výsledků postoupily do ústředního kola.  Kde se dětem z nižšího gymnázia podařilo vybojovat ve velké konkurenci 9. a 10. místo.  Jejich starší spolužáci byli o něco úspěšnější a do školy dovezli nejen poháry za 1. a 2. místo ve své kategorii, ale i pohár za nejlepší prezentační stánek. Navíc tým Perpetuum mobile ve složení Šimon Janoušek, Natálie Wildmanová (oba 2B), Matyáš Hřebík (6AV), Kateřina Krejčová (5AV) vybojoval dokonce i putovní Pohár vědy za absolutní vítězství. Druhé místo v kategorii SŠ získal tým Žlutá ponorka ve složení Adam Špindler, Lenka Machová (oba 7AV), Pavel Prokop (5AV) a Klára Cebulová (2B) 

Zapojili jsme se i do dvou mezinárodních projektů. Prvním z nich je Europe Science Day For Young, který letos vyžadoval experimenty na téma Magnetismus. Z počátku nás toto téma zaskočilo, protože je spíše zaměřeno na fyziku, ale nakonec jsme i v chemii objevili a vyzkoušeli a zpracovali spoustu pokusů na dané téma.  

Druhým mezinárodním projektem je Future League, do které se zpojila děvčata Bára Švajdová, Antonie Nováková a Julie Škorpilová. Jejich projekt o barvivech v cukrovinkách momentálně čeká na vyhodnocení odbornou porotou a kdo ví, možná budou právě ony jedním z 10 týmů, které budou mít možnost své projekty prezentovat v listopadu na konferenci Science on Stage v Berlíně. Držíme jim palce.  

 Kromě soutěžení jsme své prezentační dovednosti a odborné znalosti trénovali na spoustě akcí. V březnu to bylo s projektem „Mozek kam se podíváš“ na Týdnu mozku na AV ČR v Praze. V květnu jsme „Pokusy ze Žluté ponorky“ vezli na Vědobraní do Dolních Břežan a „Skleněnou vědu“ do Kamenického Šenova na Lustrfest. Na všech těchto akcích jsme se setkali s velkým zájmem veřejnosti, což nás povzbudilo k další činnosti.  

 Děkuji všem za odvedenou práci  

 Mgr. Pavla Machová