HEZKÝ ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU 2022-2023

30. červen, 8.00, tělocvična školy – prostorem zní skladba Yellow Submarine, neoficiální hymna naší „žluté ponorky“ a scházejí se žáci všech tříd i všichni učitelé. A to znamená, že se právě chystáme ukončit školní rok– společným setkáním, rozloučením a předáním cen vítězům sportovních dnů i výročních cen školy za rok 2022-2023.

V úvodu  vystoupila ředitelka školy s několika informacemi souvisejícími s právě uplynulým rokem. Jeho statistické výsledky jsou velmi dobré: celkový studijní průměr 458 žáků z 16 tříd činil 1,53, celkem 196 studentů a studentek prospělo s vyznamenáním.  

Poté již následovalo vyhlášení výsledků sportovního dne a ocenění mimořádných úspěchů našich studentů výročními cenami – Žlutými ponorkami (včetně malé finanční odměny), a to za úspěchy v krajských kolech olympiád a finálových  (tj, celostátně organizovaných) soutěžích a projektech. Celkem bylo předáno 18 cen, měli jsme letos totiž řadu skvělých umístění –  včetně historicky prvních: Jedná se o vítězství v překladatelské soutěži Juvenes translatores – Max Petrnoušek ze sexty, vítězství v celostátním kole soutěže programování mikrořadičů – Adam Špindler ze septimy, zisk Poháru vědy – družstvo K. Krejčová, N. Wildmanová, Š Janoušek a M. Hřebík

V celostátním kole jsme měli zástupce v OČJ, OAJ, DO, Robosoutěži, Eurorébusu, soutěži Zlatý list a BiO.

A po dobře odvedené práci nyní nastane zasloužený odpočinek. Přejeme všem žákům krásné léto!

Na závěr si dovolím ještě poděkovat za rozloučení, které mi studentky a studenti připravili v souvislosti s ukončením mého působení ve funkci ředitelky školy.  Velmi dobře vím, že českolipské gymnázium tvoří skvělí a pracovití  lidé  – žáci, učitelé i provozní zaměstnanci. Přeji Gymnáziu Česká Lípa do dalších let mnoho úspěchů, spokojené zaměstnance, žáky i rodiče.

S úctou

Mgr. Helena Paszeková, ředitelka školy

ŽLUTÁ PONORKA 2023

Předmětový tým Počet

cen

Navržený žák

jméno a třída

Zdůvodnění návrhu
 

ČJL

1 Alena Hluštíková, 7AV 1.místo v regionálním kole a postup do národního kola OČJ
 

CJ – AJ

3 Ema Vlčková 4AV

 

 

Lenka Machová 7AV

 

 

Max Petrnoušek 6AV

3. místo v národním kole olympiády v anglickém jazyce v kategorii IIB

 

5. místo v národním kole olympiády v anglickém jazyce v kategorii IIIA

 

1.místo v celoevropské soutěži Juvenes Translatores a vzorná reprezentace školy a republiky na slavnostním ceremoniálu v Bruselu

 

D

1 Jiří Urban – 4AV 1.místo v regionálním kole a postup do národního kola DěO
 

Fy

2 Adam Špindler VIIA

 

Michal Hřebík

1.misto v krajském kolo FO, kategorie B

 

4. místo v celostátním finále Astronomické olympiády

Ch

 

4 Šimon Janoušek 2A

Natálie Wildmanová 2A

Kateřina Krejčová 5AV

Matyáš Hřebík 6AV

Absolutní vítězství v ústředním kole Poháru vědy
Bi

 

2 Vojtěch Kašpar 7AV

Lubomír Jan Bárta 1AV

3. místo v krajském kole BIO  +  postup do národního kola

1. místo v krajském kole a 6. místo v národním kole soutěže Zlatý list, 2. místo v okresním kole biologické olympiády

 

IVT

2 Adam Špindler 7AV

 

 

 

Vít Vakula 3AV

 

2. místo krajské kolo olympiády z programování a vítězství v celostátním kole (kategorie mikrořadičů)

 

7. místo v celostátní Robosoutěži, na ČVUT Praha (vedoucí role v tříčlenném týmu)

TV 2 Michal Hřebík 1AV

Veronika Pavlů 4AV

Atletický víceboj (OVOV), 1.místo v kategorii jednotlivců na okrese i v kraji, postup na republikové finále
Ma 1 Kocmanová Adéla 4AV 3.místo v krajském kole MO

1. místo v OK Pythagoriády

9. místo v KK – Pangea

V logické olympiádě postup do KK