Zahájení školního roku 2023-2024

V pondělí  4. 9. 2023 jsme zahájili školní rok 2023-2024. Naše nové žáky, nastupující do 1. ročníku osmiletého oboru, přijel opět a přímo do třídy přivítat statutární náměstek hejtmana Libereckého kraje Ing. Jan Sviták. Podobně jako minulý školní rok jsme využili této návštěvy zástupce zřizovatele také ke krátké prohlídce školy a  především jsme se věnovali probíhající rekonstrukci školní jídelny.

V tomto školním roce nás čeká realizace velké investiční akce – rekonstrukce venkovního sportovního areálu. Momentálně probíhá projektová příprava a vlastní rekonstrukce by mohla být spuštěna po výběru dodavatele na jaře 2024.

Přejeme všem žákům i rodičům pohodový, příjemný a úspěšný školní rok 2023-2024!

Radim Fojtů, statutární zástupce ředitele školy