Dobrý den! Jmenuji se Madison Hales …

Dobrý den! Jmenuji se Madison Hales a celý školní rok 2023-2024 u vás budu asistentem při výuce anglického jazyka – nemohu se dočkat! Jsem velmi vděčná za příležitost učit právě na Gymnáziu v České Lípě i za vřelé přijetí. 

Tuto příležitost jsem získala díky programu Fulbright English Teaching Assistantship. Program Fulbright ETA si klade za cíl prohloubit vztah mezi Spojenými státy a Českou republikou prostřednictvím výměny jazyka, znalostí a mezikulturních zkušeností. Jsem součástí skupiny 28 mladých lidí ze Spojených států, kteří byli umístěni na středních školách po celé zemi. Všichni se moc těšíme na nové zážitky! 

Pocházím ze státu Michigan ve Spojených státech amerických. Touhu šířit vzdělání máme v mé rodině v krvi – moji rodiče i prarodiče byli také učitelé. Vzdělání a budování vztahů bylo vždy u nás velice důležité. Jsem hrdou absolventkou Michigan State University s bakalářským titulem v oboru Mezioborová humanitní studia a dalším hlavním oborem Globální studia. Má profesní zkušenost zahrnuje služby pro uprchlíky a vytváření vzdělávacích programů pro muzea.  

Díky těmto zkušenostem se ve mne zrodila vášeň pro mentorství a rozšiřování zájmu studentů o vzdělání a svět. Věřím, že s vašimi studenty vytvořím odpolední program, jako je klub dialogu o aktuálních událostech ve Spojených státech a v ČR, soutěže v kickballu (zábavný americký sport) a doučování angličtiny po škole. 

Když nejsem ve škole, najdete mě, jak procházím krásné náměstí ve vašem městě, objevuji místní kuchyni (dosud byly moje nejoblíbenější bramborové knedlíky) a prozkoumávám okolní přírodu. Pokud mě uvidíte, neváhejte zavolat a pozdravit! 

Těším se na brzké setkání s vámi všemi a přeji vám všem skvělý začátek školního roku! 

S pozdravem, 

Madison Hales 

Asistent učitele angličtiny 

 

Dobry den! My name is Madison Hales, and I am beyond excited to be an English teaching assistant at Česká Lípa Gymnázium for the 2023-2024 school year. It is an honor to have the opportunity to teach your students and to be welcomed into your community. 

I have been granted this exciting opportunity through the Fulbright English Teaching Assistantship program. The Fulbright ETA program seeks to deepen the relationship between the United States and the Czech Republic (Czechia) through the exchange of language, knowledge, and cross-cultural experiences. I am a part of a greater 28-member cohort of English teaching assistants who have been placed in post-secondary schools across the country, and we are all ecstatic for the school year to begin!  

I want to tell you a little bit about myself and my background. I am originally from the state of Michigan in the United States of America. My desire to be a lifelong learner and teacher originates from my parents and grandparents, who were all teachers themselves. Through growing up in a family of educators, they instilled in me the importance of learning and making connections with others. I am a proud graduate of Michigan State University with a BA in the Interdisciplinary Humanities with an additional major in the Global Studies. My professional experience includes refugee services and museum-based educational programming. Through these experiences, I have developed a passion for mentorship and expanding students’ curiosity about education and the world. With your students, I hope to create after-school programs such as a dialogue club about current events in the US & CR, kickball competitions (a fun American sport!), and after-school English help.  

When I am not at school, you’ll find me going on walks around your beautiful town square, discovering the local cuisine (the potato dumplings have been my favorite so far), and exploring nearby nature. If you see me, please don’t hesitate to say hello!  

I am looking forward to meeting all of you soon, and I wish you all a great start to the school year!   

Cheers,  

Madison Hales  

English Teaching Assistant  

halesm@gymcl.cz