Adaptační kurz 2023

Rekordních 92 dětí a průběžně také více než deset učitelů se zúčastnilo adaptačního kurzu pořádaného pro studenty, kteří nastoupili do prvních ročníků.

Žáci 1A, 1B a primáni se první školní den ve škole přivítali se svými třídními učiteli, dostali základní informace a odpoledne už se ubytovávali v rekreačním středisku v Holanech. Každou třídu čekal blok kohezních a seznamovacích her, výlet do okolí a také závěrečný orientační závod. Dost času zbylo i na sportování, nechybělo osobní volno.

Počasí nám přálo, dokonce jsme se mohli i vykoupat v místním bazénu. Při závěrečném hodnocení se mezi negativy objevoval jen názor, že pobyt je příliš krátký, jinak byl kurz studenty pozitivně hodnocen. Jistě tak splnil svůj účel a můžeme doufat, že našim novým studentům vydrží počáteční elán a nadšení.

Mgr. Pavla Machová

školní metodik prevence