Noc vědců na ČVUT Děčín

V pátek 6.10.2023 se uskutečnila Noc vědců, akce oživující v jeden večer stovky vědeckých budov, do kterých se běžný smrtelník nedostane. Návštěvníci proplouvají laboratořemi, přednáškovými místnostmi nebo vybuchujícími experimenty. 

 Pro střední školy probíhala akce již v pátek dopoledne. Naše škola se vypravila do Děčína na Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou a na Fakultu dopravní. Obě fakulty sídlí ve stejné budově. Účastnili jsme se například přednášky na téma umělá neuronová síť, vyzkoušeli si hru na VR brýlích, viděli jsme pokusy s elektrostatickým polem, měřili jsme radiaci a mnoho dalšího. 

Děkujeme našim studentům za účast a oběma fakultám za pozvání. Z reakcí našich žáků bylo jasné, že je den strávený na fyzikálních fakultách bavil. 

Za fyziku Monika Váňová a Zdeněk Ježák