„Čekuj anglinu“

Projektový den „Čekuj Anglinu“ se konal 14. listopadu na ZŠ Partyzánská a byl zaměřen na podporu jazykově nadaných žáků z Českolipska.


Tříčlenné skupiny vybraných dětí prošly osmi různými stanovišti, kde plnily celou řadu zajímavých úkolů s cílem procvičit si své jazykové dovednosti v anglickém jazyce. Tato stanoviště zahrnovala širokou škálu úkolů, jako je práce s textem, čtenářské dovednosti, tvorba vlastních textů, využívání digitálních kompetencí a kritické myšlení, a to vše ještě posazené do rámce únikové hry.
I když se primárně nejednalo o soutěž, porota nakonec vyhlásila tři nejlepší týmy.  Skupina tří nadaných studentek z tercie – Alena Hlaváčková, Julie Vlčková a Barbora Zajícová – dosáhla pěkného druhého místa, s odstupem pouze jednoho bodu od vítězného týmu. Jsem si jistá, že jsme si to všichni užili a studentkám děkuji za skvělou reprezentaci naší školy.

Mgr. Martina

Šimánková