Mladý vědec 2023   

O víkendu 8. 10. – 10. 10. 2023 uspořádala Asociace malých debrujárů v Olomouci setkání s názvem Mladý vědec 2023. Na akci se sjeli zástupci klubů z  celé republiky. Klub malých debrujárů při Gymnáziu Česká Lípa vybral pro tuto akci šestici dívek, které na dětské vědecké konferenci reprezentovaly klub i školu vystoupením s názvem Barevné triky. Jejich vystoupení se setkalo s velkým ohlasem ostatních debrujárů.  

Účastí na konferenci dostala děvčata možnost účastnit se i sobotních workshopů s názvy „Akustické hračky“, Pyroforické železo“ a „Vánoční cesta za duhou“ . Odpoledne pak měli možnost si prohlédnout UNESCO památku Sloup Nejsvětější Trojice a navštívit Pevnost poznání. Večer je čekala úniková hra „Tour de Holomóc“ a slavnostní ukončení celé akce, na kterém obdržel každý účastník certifikát a malý vědecký dárek.  

Byl to velmi inspirativní víkend, plný nových zážitků a zkušeností. 

Mgr. Pavla Machová