Ocenění žáků naší školy hejtmanem Libereckého kraje

Za výbornou reprezentaci Libereckého kraje v celostátních a mezinárodních soutěžích a za mimořádné aktivity v oblasti vzdělávání v uplynulém školním roce bylo ve středu 6. prosince 2023 v multimediálním sále Krajského úřadu Libereckého kraje oceněno 88 žáků základních a středních škol. Ocenění žákům předávali hejtman Libereckého kraje Martin Půta, členové rady kraje Vladimír Richter, pověřený řízením resortu zdravotnictví, a Jiří Ulvr, pověřený řízením resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.   

Mezi oceněnými nechybělo ani 20 žáků našeho gymnázia. 

 V první kategorii za úspěchy v tradičních vědomostních soutěžích, které jsou součástí projektu Libereckého kraje. 

 Max Petrnoušek – ocenění za vítězství v celoevropské online překladatelské soutěži Juvenes Translatores (Mladí překladatelé). 

Michal Hřebík – ocenění za 4. místo v republikovém finále Astronomické olympiády v kategorii žáků 6. a 7. ročníků (primy a sekundy víceletého gymnázia). 

Ema Vlčková – oceněna za 3. místo v celostátním finále Soutěže v anglickém jazyce v kategorii určené žákům nižších ročníků víceletého gymnázia (tercie a kvarty). 

Lenka Machová – oceněna za 5. místo v celostátním finále Soutěže v anglickém jazyce v kategorii určené žákům středních škol a gymnázií. 

Adam Špindler – oceněn za 1. místo v celostátním finále Soutěže v programování v kategorii programování mikrořadičů určené žákům středních škol a gymnázií. 

Ve druhé kategorii byli žáci oceněni za úspěchy v celostátních kolech soutěží technicky a přírodovědně zaměřených. 

Kateřina Krejčová, Natálie Wildmanová, Matyáš Hřebík a Šimon Janoušek – oceněni za absolutní vítězství v celostátním finále soutěže Pohár vědy 2023. 

Adam Špindler, Lenka Machová, Pavel Prokop, Klára Cebulová  – oceněni za 2. místo v celostátním kole soutěže Pohár vědy a první tři zmínění i za 4.  místo soutěže ChemQuest v kategorii určené žákům středních škol. 

Magdaléna Bažantová, Michaela Machová, Jiří Pittner – oceněni za 3. místo z celostátního kola soutěže ChemQuest v kategorii určené žákům základních škol a odpovídajícím ročníkům víceletých gymnázií.  

Jan Lubomír Bárta, Karolína Čvančarová, Petr Jaška, Šimon Kunca, Julie Škorpilová, David Herbst – ocenění za reprezentaci v národním finále týmové soutěže Zlatý list. 

Ocenění žáci obdrželi jako poděkování od Libereckého kraje finanční odměnu a pamětní list. Finanční odměnu oceněným mladým talentovaným chemikům ještě navýšila obecně prospěšná společnost iQLANDIA, která je dlouholetým partnerem Libereckého kraje v projektech cílených na podporu talentovaných dětí a mládeže. Zvláštní ocenění mladým chemikům předával Václav Dostál, ředitel této společnosti. 

Všem žákům děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy a přejeme jim mnoho úspěchů do dalšího studia a případně i v dalších soutěžích.  

Mgr. Pavla Machová

Za poskytnutí fotografií děkujeme Libereckému kraji.