Nesmrtelnost a kmenové buňky

Tento týden měli studenti naší školy vzácnou příležitost naslouchat odborníkovi v oblasti genetiky a imunologie profesoru RNDr. Janu Černému, Ph.D.  z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.  Přednáška, kterou nám představil, se zabývala fascinujícími tématy nesmrtelnosti, stárnutí a možnostmi ovlivnění tohoto procesu.„Kmenové buňky nám otevírají dveře k revolučním léčebným postupům,“ zdůraznil profesor Černý. „Jsou klíčovým prvkem v oblasti regenerativní medicíny a mohou poskytnout nové možnosti pro pacienty s dosud neléčitelnými chorobami.“
Profesor Černý studentům představil aktuální projekty a výzkumy, které se zaměřují na využití kmenových buněk v léčbě onemocnění. Hovořil o možnostech genové terapie, využití kmenových buněk pro pěstování orgánů.
Nechyběly ani zajímavosti. Dozvěděli jsme se např.,  proč se ženy dožívají vyššího věku než muži nebo že existují živočichové, u kterých se nesetkáme s nádorovým onemocněním.
Nevyhnul se ani etickým otázkám týkajících se využití kmenových buněk.
Na závěr studenty seznámil s novým studijním programem Science, který byl letos na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy otevřen.

Jsme rádi, že jsme mohli našim studentům tuto zajímavou přednášku zprostředkovat.

Lenka Tulková