Postup do krajského kola v matematické olympiádě v kategorii P

Po několika letech se dva z našich žáků zúčastnili domácího kola prestižní matematické olympiády kategorie P (tj. programování). Na rozdíl od jiných soutěží zde nejde prioritně o samotné programování, ale spíše o návrh a řešení zadaného matematického problému. Úkolem domácího kola bylo během podzimu 2023 vyřešit a případně naprogramovat hned několik úloh. Náročnost soutěže podtrhuje fakt, že se jí z celé republiky zúčastnilo ze všech středních škol jen cca 130 žáků. Úspěšným řešitelem domácího kola se stal Vojtěch Bogar ze septimy, který se umístil v republikovém pořadí na 45.–50. místě. Zároveň Vojta postupuje spolu s dalšími dvěma účastníky do lednového krajského kola, a to v rámci pořadí z domácího kola jako nejlepší z nich.
Gratulujeme k pěknému výsledku a držíme palce na kolo krajské!

Mgr. Jaroslav Rež

O soutěži (cuni.cz)