Školní kolo lingvistické olympiády

Koncem listopadu se na naší škole konalo školní kolo lingvistické olympiády. Jde o soutěž, při níž se účastníci snaží překládat z jazyků, o nichž jsme nikdo třeba ani neslyšeli.

Nejde tedy o znalosti jazyků, ale o schopnost analyzovat, vyhledávat shodné znaky a na základě nich vyvodit určité zákonitosti platné v daném jazyce.

Soutěže se zúčastnilo 22 studentů, do regionálního kola, které se koná 29. 1. 2024 v Praze, postupuje vždy ten, který se umístí na 1. místě, a všichni ti, kteří dosáhli alespoň 71 bodů.

V celé republice se školní kola konala na 142 školách a soutěžilo v nich více než 2300 soutěžících.

Naši školu bude reprezentovat Vojtěch Bogar ze 7AV.

Blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v regionálním kole.

Mgr. Hana Malíková