Gymnázium pomáhá

Zimní měsíce jsou pro naši školu nejen finišem před pololetní klasifikací, ale i zastavením a zamyšlením, jak pomoci ostatním kolem nás. V posledních týdnech roku 2023 jsme podpořili tři organizace – nadaci Dobrý anděl, fond Sidus a již tradičně Charitu Česká Lípa.V listopadu jsme organizovali vánoční jarmark a Cukrárnu U Mary, celkový výtěžek 11.500 Kč jsme rozdělili takto:

Nadace Dobrý anděl 1200 kč

Fond Sidus 600 kč

Charita Česká Lípa 2000 Kč + 7700 Kč

Studentský parlament poté rozhodl, že zbývajících 7700kč zůstane v našem městě a předáme je ve čtvrtek 11. 1. 2024 rovněž  Charitě Česká Lípa, která z těchto peněz financuje tzv. sociální automobil, jímž sváží handicapované děti do speciálních škol.

Ve čtvrtek 4. ledna jsme na gymnáziu zorganizovali Tříkrálovou sbírku, jejíž výtěžek do třetice podpořil Charitu Česká Lípa.

Děkujeme všem zaměstnancům, studentkám a studentům,  jejich rodinám a přátelům za podporu.

Mgr. Veronika Vosálová