kurz Social and Personal Development a inovativní vzdělávání v hodinách angličtiny

Studenti 4. A a oktávy ze skupiny paní učitelky Jany Triguinho mají díky jejímu inovativnímu vzdělávání a kurzu Social and Personal Development pestré hodiny angličtiny a svůj poslední rok studia na naší škole.

Z pěti hodin anglického jazyka týdně se totiž jednu nebo dvě hodiny věnují a zaměřují na rozvoj osobnosti a nácviku soft skills. Měsíčně se tedy studenti s paní učitelkou Triguinho zabývají celkem ve 4-5 hodinách aktivitami a tématy jako jsou sebeuvědomění a všímavost, emoční inteligence, pozitivní psychologie a síla vděčnosti, aktivní naslouchání a asertivita, zdravé řešení konfliktů, budování zdravých vztahů, empatie a přijímání jiné lidské perspektivy, time managment a produktivita a odolnost a zvládání stresu.

Ve čtvrtek 11. ledna proběhl seminář za účasti lektora, odborníka z praxe, pana Šimona Steffala, který je mentorem ve vzdělávání a trenérem komunikace a mindsetu. Studenti si prostřednictvím hlasování zvolili za téma semináře Zdravá řešení konfliktů. Dozvěděli se a řešili společně typy konfliktů a styly jejich řešení. Jak se nedostat do tzv. spirály konfliktu? Jak jsou konflikty a spory ovlivňovány emocemi? Jak vliv emocí snížit. A v neposlední řadě, jak konfliktům pokud možno předcházet. Vše bylo procvičováno prakticky a ve skupinách. Podle nadšených ohlasů je jasné, že se Šimon Steffal na naši školu vrátí, všem zapojeným studentkám a studentům se totiž moc líbil. Celý seminář probíhal v angličtině, protože je součástí kurzu Social and Personal Development jako forma inovativní výuky v rámci Operačního programu JAK.
Další předností kurzu je jednoznačně vzdělávání s využitím aktivizujících metod a nových technologií, a tedy zlepšování zejména digitálních kompetencí studentů.

Přejeme studentům i paní učitelce Janě Triguinho mnoho dalších úspěšných společných chvil plných porozumění.