Sbíráme CAEčka a FCEčka 😊

… aneb certifikáty z anglického jazyka byly dnes slavnostně předány  držitelům.

Je již tradicí, že studentům Gymnázia Česká Lípa je ve třetím ročníku studia nabídnuta systematická podpora a příprava na jazykové zkoušky s mezinárodně uznávaným certifikátem z anglického jazyka. Certifikáty B2 First (FCE) a C1 Advanced (CAE), které úspěšní studenti každoročně získávají, jsou pro jejich majitele velmi užitečné z několika důvodů.

  • Jednak při vhodné kombinaci maturitních předmětů umožňují studentům nechat si nahradit maturitní zkoušku z angličtiny, a tedy maturovat pouze ze tří předmětů, což je bezesporu velká výhoda.
  • Navíc jsou certifikáty doživotně platným osvědčením dosažené úrovně, což je velký benefit např. při hledání zaměstnání, studiu v cizině atd.
  • Řadě studentů pak může certifikát pomoci získáním bodů navíc v přijímacím řízení na vysněnou vysokou školu, anebo jim v dalším studiu může být certifikát uznán namísto zkoušek či zápočtů z anglického jazyka.

O kurz nabízející bezplatnou přípravu na certifikáty mají naši studenti každý rok velký zájem. Hlásí se na něj vždy nadpoloviční počet všech studentů třetích ročníků. Příprava probíhá od března do listopadu. Samotné zkoušky, organizačně zajištěné jazykovou školou LINGUA Rumburk, pak probíhají v období listopad až prosinec. Při zkouškách musí studenti prokázat svoje komplexní jazykové dovednosti ve čtyřech oblastech – Speaking, Reading, Use of English,  Writing.

A jak dopadly poslední zkoušky konané na podzim 2023? Celkem se na zkoušky přihlásila více než polovina všech budoucích maturantů. Ve středu 31. 1. 2024 si převzali studenti své certifikáty s následujícími výsledky: certifikáty na neuvěřitelné úrovni C2, tedy nejvyšší možné dosažitelné úrovně, získaly 2 studentky, dalších 16 studentů získalo certifikáty na úrovni C1 – i ti překročili cílovou úroveň požadovanou na konci gymnaziálního studia. Dalších 22 studentů pak získalo certifikáty na požadované úrovni B2 7 studentů je nově majiteli certifikátů na úrovni B1.

Všem čerstvým majitelům certifikátů gratulujeme a já osobně se těším na další, letos již jubilejní, desátý ročník přípravného kurzu, který bude od března nabídnut studentům letošních třetích ročníků.

Mgr. Jana Triguinho

vyučující anglického jazyka, vedoucí přípravného kurzu