BRONZOVÁ A STŘÍBRNÁ DOFE CEREMONIE V LIBERCI

Do budovy Severočeského muzea v Liberci se ve čtvrtek 1. 2. 2024 vypravilo pět našich dofáků (účastníci programu DofE). Svá bronzová ocenění, certifikáty a speciálně vyrobené brože si převzala Zoe Prášilová z 5AV, Kateřina Koky ze 2A, Alena Sanitrníková ze 7AV a Šimon Janoušek ze 3A, a dokonce už stříbrné ocenění získala Bára Lačná ze 4B. Na tuto slavnostní událost je doprovázela Mgr. Jana Pěčová, která je jedním ze tří koordinátorů Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu u nás ve škole.  

Slavnostní ceremonie se zúčastnila kromě nich i řada dalších úspěšných absolventů Dofe z Libereckého kraje. Součástí slavnostního předávání bylo i několik hudebních vystoupení, kde někteří absolventi tohoto programu předvedli, k čemu dospěla jejich snaha během plnění aktivit v DofE. Po skončení předávání ocenění se všichni společně zúčastnili slavnostního pohoštění, kde si vyměňovali své zkušenosti a postřehy.  

Všem oceněným gratulujeme a doufáme, že budou ve své cestě pokračovat i nadále a dokončí tak stříbrnou úroveň a možná i zlatou! 

Mgr. Jana Pěčová

odkaz na článek Libereckého kraje s bohatou fotogalerií z celé ceremonie:  zpráva Libereckého kraje o převzetí ocenění