školní kolo zeměpisné olympiády

V pondělí 29. ledna a úterý 30. ledna se konala školní kola Zeměpisné olympiády v kategoriích A, B (prima a sekunda) a kategoriích C (tercie spolu s kvartou) a D (ročníky vyššího gymnázia). Žáci odpovídali na otázky v geografickém testu, dále hledali odpovědi v atlase, případně ti nejstarší řešili obrázkovou poznávačku.

Žáci na prvních dvou místech v kategoriích A, B, C postupují do okresního kola (uskuteční se ve středu 21. 2.). Nejlepší dvojice z kategorie D postoupila přímo do kola krajského. O „medailích“ nakonec rozhodovaly bodové či půlbodové rozdíly. Jaké tedy jsou výsledky napínavého klání?  

Kategorie A: 1. Daniel Foreth 2. Vít Qualizza 3. Adam Lischka  4.  Tomáš Janoušek (všichni z primy)

Kategorie B: 1. Jakub Veselý 2. Iegor Frantsev 3. Lukáš Kocman  4. Šimon Kunca 

Kat.egorie C:  1. Jan Sanitrník  2. Michal Pátek 3. Vojtěch Buzek  4. Zuzana Hlaváčková (všichni z kvarty)

Kategorie D:  1. Martin Doležal (7AV) 2. Martin Schacherl (6AV)  3. Filip Sichrovský (6AV)  4. Lukáš Slabion (4.B).

Metodický tým zeměpisu blahopřeje všem účastníkům školního kola (celkem 62 žáků), že se zdárně vypořádali s nástrahami geografických úkolů.

Postupujícím přejeme rozvahu a štěstí při řešení v kole okresním, případně krajském.

Mgr. A. Mestek, Mgr.  H.  Mrázová, Mgr.  R. Tulka