RECITAČNÍ SOUTĚŽ – ŠKOLNÍ A OKRESNÍ KOLO A POHÁREK SČDO – SOUTĚŽ DIVADELNÍCH MONOLOGŮ A DIALOGŮ

Ve středu 6. března proběhlo školní kolo recitační soutěže pro žáky 1.-4. ročníků. I když účastníků nebylo mnoho, přesto se jednalo o příjemně strávený čas. Své interpretace textů nám předvedli čtyři studenti, a to Denisa Šmídová a Elen Váchová z 1B a Jakub Klaban a Vojta Bogar ze 7AV. Denisa, Elen a Vojta nás pak reprezentovali v okresním kole, které proběhlo ve čtvrtek 14. března v Libertinu v České Lípě. K nim se ještě přidal HRK – herecký a recitační kroužek, který naše gymnázium reprezentoval jako kolektiv. V mladší kategorii vybojovala Denisa Šmídová z 1B 3. místo s básní Noční obraz od Václava Hraběte a ve starší kategorii získal Vojta Bogar ze 7AV s textem Chtěl bych od D. Charmse krásné 1. místo. Své ocenění získal také HRK, který předvedl recitační pásmo z básní Vítězslava Nezvala pod názvem Hořké balady Roberta Davida.

HRK zabodoval i na regionálním (severočeském) kole divadelních monologů a dialogů Pohárek SČDO, které se konalo v novém Jiráskově divadle 10. února. V individuálních vystoupeních získala Denisa Šmídová 2. místo v kategorii ženského monologu za roli Johanky z Arku ze hry Svatá Jana G. B. Shawa a Vojtěch Bogar získal 2. místo v kategorii mužského monologu za roli Ježíše z románu M. Bulgakova Mistr a Markétka. Oba jsou doporučeni do národního kola ve Velké Bystřici u Olomouce. Velký dík patří hlavně panu Miroslavu Kučabovi, který vede HRK na našem gymnáziu a věnuje se individuální přípravě studentů.

Všem úspěšným studentům gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalších soutěžích!

Mgr. Jana Pěčová