Úspěch gymnazistů z kvarty v okresním kole chemické olympiády

V úterý 6. 3. 2024 se konalo okresní kolo chemické olympiády pro ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií.V teoretické části soutěže se soutěžící museli vypořádat s biochemickou křížovkou a biochemickou pravdou a lží. Dále pak prokázali znalosti o železe a kyselině chlorovodíkové a s těmito látkami spojené i početní dovednosti, což bylo značně náročné, ale naši žáci si s tím bravurně poradili. V laboratorní části se zaměřili na pokusy s vitaminem C, které vyžadovaly precizní manipulaci a analytické schopnosti.

Naše gymnázium může být právem hrdé na své čtyři zástupce z kvarty, kteří se do okresního kola probojovali. Všichni čtyři se stali úspěšnými řešiteli a dokázali se prosadit na medailových pozicích, čímž ukázali vynikající chemické znalosti a dovednosti. První místo obsadila Lucie Bártová, druhé místo vybojoval Martin Jenčík, bronzovou pozici si odnesla Anna Hnídková. Zuzana Hlaváčková si z okresního kola odváží 5. místo. Protože byly bodové rozdíly mezi jednotlivými soutěžícími velmi malé, všichni se nominovali do krajského kola, které proběhne 25. 3. 2024 v Liberci.

Všem čtyřem soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme mnoho dalších úspěchů nejen v krajském kole chemické olympiády, ale i v ostatních soutěžích a v dalším studiu.

Mgr. Pavla Machová