Krajská kola Chemické olympiády

V letošním školním roce nás v krajských kolech chemických olympiád reprezentovalo celkem devět studentů. Soutěžní maraton začal hned začátkem ledna, kdy se do Liberce vydali Anna Rapprichová a Štěpán Šulc. Tito žáci nás reprezentovali v kategorii B.

V kategorii C za naše gymnázium bojovali Pavel Prokop, Veronika Pavlů a Karolína Šorfová. V kategorii D své starší spolužáky doplnili Lucie Bártová, Anna Hnídková, Martin Jenčík a Zuzana Hlaváčková, kteří byli velmi úspěšní v okresním kole a zcela ovládli medailové pozice. I když jsme zastoupení ve všech kategoriích měli početné, na medailové pozice v kole krajském to ovšem nestačilo.

Děkuji všem zúčastněným za práci odvedenou při vypracování domácích kol a při přípravě na školní a krajské kolo soutěže.

Mgr. Pavla Machová