Zkušenost s návštěvou Fission Eventu v Sophii

Druhou sobotu v dubnu jsem měl jedinečnou příležitost navštívit pobočku americké univerzity v Sofii nesoucí název American College of Sofia (ACS), která pořádala akci zvanou Fission Event. Jedná se o výstavu, kde mladí studenti prezentují své vědecké projekty, na kterých celý školní rok pracovali, ty však musí mít nějaký pozitivní přínos pro člověka nebo planetu. 

Naše gymnázium jsem reprezentoval s projektem Eko PET, jehož cílem bylo najít způsob, jak recyklovat použité PET láhve. Princip spočívá v přeměně láhví na filament, který lze použít k 3D tisku. Tímto způsobem pak lze tisknout jakékoli předměty – např. pomůcky do výuky vysvětlující některé fyzikální jevy.  Tyto pomůcky jsem měl rovněž možnost na místě prezentovat.

Právě se stejným projektem jsme navštívili i expozici MILSET v Mexiku, kde si našeho projektu zmíněná univerzita všimla. Již podruhé jsme tak sklidili ve světě velký úspěch.

Součástí programu byla i prohlídka univerzity, ta byla velmi zajímavá, protože celá škola funguje hlavně ve stylu amerického školství a většina výuky probíhá v angličtině. Univerzitu tvoří rozsáhlý areál se školním parkem, několika sportovními hřišti i laboratořemi a knihovna s převahou anglicky psané literatury.

Za tuto zkušenost jsem moc vděčný a chtěl bych tak poděkovat zejména Mgr. Pavle Machové za pomoc s přípravou, dále Adamu Špindlerovi, který má na tvorbě modelu velkou zásluhu, v neposlední řadě také Fission týmu v ACS, jenž mi zajistil ubytování po dobu konání.

Šimon Janoušek 3A