Francouzští studenti po roce opět u nás na gymnáziu

Druhý květnový týden jsme u nás ve škole přivítali 14 francouzských studentů s jejich pedagogickým doprovodem ze střední školy v Digne-les-Bains, což je malebné městečko v regionu Provence. Tento výměnný pobyt navázal na loňskou výměnu, která proběhla úspěšně. 

Francouzská výprava do Česka dorazila už v sobotu 4. května a nejprve poznávala krásy našeho hlavního města – Prahy. V neděli dopoledne se účastníci přemístili do České Lípy a před budovou naší školy se poprvé setkali se svými correspondants, našimi českými studenty, kteří je u sebe hostili po dobu jejich týdenního pobytu.  

V pondělí si prohlédli dopoledne budovu školy a osobně je přivítal pan ředitel a naši studenti jim připravili sérii prezentací o Česku (jídlo, filmy, hudba, Česká Lípa, krásy Česka apod.) a k tomu doprovodné aktivity. Po obědě jsme společně vyrazili na prohlídku České Lípy.   Cestu městem jsme si zpestřili návštěvou nového pekařství a ochutnáním ještě teplých šátečků s tvarohovou náplní. Pro naše Francouze to byla gastronomická novinka.

V úterý jsme společně vyrazili na exkurzi do pivovaru Born v Novém Boru a navštívili jsme kostel a sklárnu Pačinek v Kunraticích u Cvikova. Poté nás čekala prohlídka skalního hradu Sloup v Čechách s komentovaným výkladem a dobrovolníci se mohli osvěžit v místním rybníku pod vedením pana učitele Poštolky, který u nás ve škole vede kroužek otužování. 

Další den jsme vyrazili na celodenní výlet do Kutné Hory, kde jsme absolvovali prohlídku stříbrného dolu a komentovanou procházku po tamních významných památkách. 

Ve čtvrtek jsme strávili dopoledne opět ve škole. Naši kolegové nachystali pro francouzské studenty zajímavý program v laboratoři biologie a v učebně fyziky a na závěr dopoledne se studenti rozdělili do smíšených týmů a plnili zadané úkoly formou hry v budově školy. Pak jsme společně vyrazili na exkurzi do továrny Festool v České Lípě a po ní nás autobus zavezl do Litoměřic, kde jsme navštívili historické centrum s prohlídkou věže Kalich a příjemnou kavárnu, která se nachází na místě bývalého vlakového nádraží. 

Páteční dopoledne jsme započali ve Vlastivědném muzeu v České Lípě. Vyslechli jsme si zajímavou přednášku historika Tomáše Cidliny o místním regionu, kterou nám přednesl v perfektní a plynulé francouzštině. Prohlédli jsme si expozice v muzeu. Pak jsme se přesunuli do školy do tělocvičny, kde jsme se věnovali sportování a pohybu. Odpoledne probíhal volný program v rodinách a večer jsme se všichni sešli na závěrečné akci  s názvem Škola rocku, kde zahrálo několik školních kapel a byla to zároveň pomyslná tečka za tímto výměnným pobytem. 

V sobotu v poledne jsme se naposledy všichni sešli u budovy školy, proběhlo poslední společné focení a rozloučení a francouzská skupina se vydala autobusem do Prahy a odtud už zpátky do Francie. 

Pokračování této akce by mělo proběhnout na přelomu září a října 2024, kdy se naši studenti vypraví za svými correspondants do Provence a stráví tam týden u nich v rodinách.  

 Mgr. Jana Pěčová, Mgr. Květa Menclová a Mgr. Tomáš Hoskovec