Olympijský víceboj – dvě zlaté medaile z regionálního finále!

   Po loňském úspěchu v republikovém finále Olympijského víceboje v Brně, kde náš všestranně sportovně nadaný student Michal Hřebík obsadil ve velké konkurenci krásné 3. místo, jsme se i letos účastnili této výjimečné sportovní akce.

Do Zákup, kde se každoročně koná okresní kolo Olympijského víceboje, se letos poslední dubnový den sjelo přes 200 sportovců ze šesti základních škol a víceletých gymnázií českolipského okresu. V letošním ročníku měl každý účastník předvést co nejlepší výkony ve čtyřech disciplínách: trojskoku, hodu medicinbalem (2 kg) obouruč vzad, skocích přes švihadlo (2 minuty, čtyřmi způsoby přeskoků: vpřed, vzad, vajíčko, střídnonož) a ve dvouminutových sedech-lezích.

Naše gymnázium reprezentovalo celkem 9 studentů. V soutěži jsme měli jedno osmičlenné družstvo složené ze čtyř chlapců a čtyř dívek a jednoho jednotlivce. A jak jsme v konkurenci ostatních letos dopadli?

S minimálním bodovým odstupem od stupňů vítězů obsadilo naše družstvo sice nepopulární čtvrté místo, přesto ale dokázalo postoupit na body do regionálního finále. Každý závodník z družstva zároveň získal podle svého ročníku narození i umístění v jednotlivcích.

Největšího úspěchu dosáhli studenti ze sekundy: Karolína Čvančarová a Michal Hřebík, kteří v konkurenci celkem šestadvaceti závodníků obsadili příčku nejvyšší, 1. místo!

V okresním kole nás reprezentovali v družstvu: Lubomír Bárta, Michal Hřebík, Karolína Čvančarová, Julie Škorpilová, Antonie Nováková, Petra Chytrá (všichni ze sekundy), Jan Maliarik a Jan Navrátil, v jednotlivcích potom Yanik Kehler (všichni z tercie).

Ve středu 22. května se ve Stráži pod Ralskem konalo regionální kolo. Toho se účastnilo celkem 11 družstev z celého Libereckého kraje. Konkurence byla silná, řada sportovců pocházela ze škol, které mají sportovní zaměření (zejména na atletiku nebo lyžování). Přesto se v ní naše družstvo vůbec neztratilo a obsadilo pěkné  šesté místo. Největší radost nám stejně jako v okresním kole udělala dvojice Karolína Čvančarová a Michal Hřebík, kteří se ve svých věkových kategoriích stali vítězi regionálního kola!

Družstvo ve Stráži pod Ralskem reprezentovali stejní borci, kteří se o postup zasloužili v okresním kole, až na jednu změnu mezi dívkami, kdy místo Antonie Novákové nastoupila Karolína Raková (tercie).

Bohužel svůj článek nemůžu končit optimistickou zprávou o tom, že naši nejúspěšnější reprezentanti se letos mohou znovu těšit na tradiční celorepublikové finále.  Oba zlaté medailisty, Karolínu a Michala, velmi mrzí, že se letos, po čtrnácti letech, kdy tento největší školní sportovní projekt v České republice úspěšně probíhá, poprvé vůbec neuskuteční!  Překvapivě není důvodem nedostatek financí na jeho zajištění, ale jakési „jiné zájmy“ Českého olympijského výboru (ČOV), který je jeho garantem.  Ani petice za zachování tohoto výborného projektu podepsaná více jak osmi sty učiteli (nejen tělesné výchovy) z celé České republiky, která byla předsedovi ČOV Jiřímu Kejvalovi předána na jednání v Olympijském domě 15. května, na rozhodnutí o zrušení celého projektu v současné podobě zřejmě nic nezmění. Má tak z nepochopitelných důvodů skončit projekt, který skvěle funguje 14 let, a do kterého jsou zapojeny stovky škol z celé ČR. Projekt, motivující děti k aktivnímu pohybu, všestrannému fyzickému rozvoji, k jehož realizaci nepotřebují školy žádné speciální pomůcky ani vybavení. Nejen učitelé tělesné výchovy, ale i mnoho dalších lidí ze sportovního a tělovýchovného hnutí a rodičovské veřejnosti toto rozhodnutí pokládají za špatné a nechápou ho…

Mgr. Kamila Chýlová