Haxagon

V průběhu května se naše škola zapojila do celostátní soutěže středních škol zaměřené na bezpečnost dat a internetu. Celý květen probíhala příprava, kde si žáci mohli vyzkoušet řadu situačních úloh nanečisto a osvojit si potřebné zásady bezpečnosti. Ostrá soutěž spočívající v mnoha úlohách pak běžela po celý poslední květnový týden. Na škole jsme oslovili všechny studenty vyššího gymnázia a v hodinách IVT se pak věnovali soutěži zejména v sextě a druhých ročnících. Vzhledem k velkému množství úkolů bylo ale pro úspěch v soutěži potřeba věnovat se úlohám i mimo vyučování ve volném čase, což už zvládli jen někteří. I když je soutěž svým odborným zaměřením vhodná spíše pro průmyslové školy, nevedli jsme si nakonec zase tak zle.

Českolipské gymnázium je z 17 zúčastněných čtvrtou nejlepší školou v Libereckém kraji (po obou průmyslovkách a Vyšší odborné škole z Jablonce nad Nisou) a náš žák sexty Filip Sichrovský obsadil v kraji pěkné šesté místo. Děkujeme a gratulujeme i když v této soutěži šlo více o nabyté zkušenosti z oboru, než o celkové pořadí.

Mgr. Jaroslav Rež