Exkurze v nemocnici

O tom, že nemocnice není jen trojice pacient, zdravotní sestra a lékař se v pátek 17. 5. 2024 přesvědčilo 18 studentů 3. ročníku chemického semináře. Zúčastnili se totiž exkurze v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa. Po krátkém přivítání Mgr. Danou Šperlíkovou, ředitelkou pro ošetřovatelskou péči, se nejprve teoreticky seznámili s odbornými vysokoškolskými nelékařskými profesemi, které lze v tomto zdravotnickém zařízení vykonávat. Tento seznam byl doplněn také o informace, na kterých vysokých školách lze dané obory studovat.

Následovala prohlídka jednotlivých oddělení, kde žáci získali představu o náplni práce jednotlivých odborných profesí. Postupně se jim věnovali nutriční terapeut, fyzioterapeut, ergoterapeut, radiologický asistent, porodní asistentka, biomedicínský inženýr, zdravotní laborantky a laborantky na patologii.

Už samotná možnost navštívit prostory nemocnice, které nejsou veřejně přístupné bylo velmi zajímavé, například diagnostické a operační přístroje přeci jen nedrží v ruce každý den. Za největší přínos ovšem považují možnost přímého rozhovoru s lidmi, kteří dané obory vystudovali a věnují se jim v každodenní praxi. To že svoji práci dělají s nadšením, bylo vidět.

Děkujeme Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa za tuto možnost.

Mgr. Pavla Machová