Kontaktní adresa

název: GYMNÁZIUM, ČESKÁ LÍPA, Žitavská 2969,

příspěvková organizace

adresa: Česká Lípa, Žitavská 2969, 470 01

tel.: +420 487 829 101

gsm: +420 725 362 335

fax: +420 487 829 152


e-mail: gym-cl(zavináč)gym-cl.cz


info(zavináč)gym-cl.cz


web: www.gym-cl.cz

Charakteristika školy

Název:

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace, škola s právní subjektivitou IČO: 62237004

IZO: 102145598

Zřizovatel: Liberecký kraj

Studijní obory: 

název oboru: Gymnázium

délka studia:

čtyřleté s ŠVP – od 1.9.2009 (79-41-K/41),

osmileté s ŠVP – od 1. 9. 2007 (79-41-K/81)

Zaměření: všeobecné

Budova a její kapacita: čtyřpodlažní stavba v provozu od 8. 2. 1994

Součásti školy: knihovna, stravovna, venkovní sportovní areál, bufet, tichá studovna, fitness místnost

Škola je zařazena do sítě škol MŠMT: zřizovací listina čj. ZL – 4/10 – Š (ze dne 2. 1. 2010)

Spádový obvod školy: okres Česká Lípa

Materiálně technické zabezpečení:

stav budovy velmi dobrý, wifi v celé budově, MS 365 pro všechny žáky a učitele

 

 

Historie Gymnázia Česká Lípa

Historie Gymnázia v České Lípě je dlouhá a bohatá. Sahá až k roku 1627, kdy bylo zřízeno latinské gymnázium při augustiniánském klášteře, pokračuje školou německou, jež byla na konci 19. století zestátněna, a dále vybudováním českého gymnázia, jehož existence byla ukončena po mnichovském diktátu a záboru českého pohraničí Německem na podzim 1938 a které bylo obnoveno v roce 1945. Poslední neméně zajímavou etapu dějin školy pak tvoří léta 1945 – 1994. Za celé toto dlouhé období prošlo naší školou mnoho učitelů a studentů.

Chronologický přehled historie Gymnázia v České Lípě

1627 čtyřletá latinská škola, zakládající listina vévody Albrechta z Valdštejna ze dne 12. března 1627, přípravy ke zřízení školy probíhaly od r. 1624, prvním prefektem byl Paulus Conopaeus
1713 dosud čtyřtřídní gymnázium rozšířeno na šestitřídní
1783 gymnázium zrušeno, přeměněno na hlavní školu, tereziánské školské reformy
1806 obnoveno jako pětitřídní augustiniánské gymnázium
1819 rozšířeno na 6 tříd podle nové školské reformy
1848 rozšířeno na 7 tříd (15. 10.)
1849 zřízena 8. třída (15. 10.), počet žáků 150
1854 čeština jako povinný předmět, dosud nepovinná
1869 čeština opět nepovinným předmětem
1881 gymnázium zestátněno (2. 12.)
1882 přestěhování do nové budovy (1. 9.), počet žáků přes 300
1920 zahájilo výuku nově založené české reformní reálné gymnázium první třídou se 34 žáky (1. 9.)
1928 gymnázium dosáhlo plného počtu 8 tříd
1938 končí vyučování na českém gymnáziu (23. 9.), až do roku 1945 působí v České Lípě pouze gymnázium německé
1945 v osvobozené České Lípě zahájena znovu výuka ve všech 8 třídách gymnázia v budově dnešního SOU na Palackém nám.
1948 vydán zákon o jednotné škole, gymnázium tvoří 3. stupeň po škole národní a střední
1953 zřízena jedenáctiletá střední škola se 22 třídami a 892 žáky
1960 jedenáctiletá střední škola rozšířena na dvanáctiletou
1961 dvanáctiletá střední škola rozdělena na ZDŠ a SVVŠ (9+3)
1971 trojtřídní SVVŠ přeměněna na čtyřtřídní gymnázium, gymnázium přestěhováno do budovy bývalé něm. reálky na dnešním nám. Osvobození
1990 vedle dosavadního čtyřletého gymnázia otevřena první třída víceletého gymnázia, tohoto roku byla 1. 9. otevřena pobočka gymnázia v Mimoni, od 1. 9. 1991 se tato pobočka osamostatnila
1994 gymnázium přestěhováno do nové budovy na sídlišti Špičák dnem 7. 2.

Školní kolo recitační soutěže

1. místo – Zuzana Brotánková – VI.B
2. místo – Anna Ondřejková – 3. A
3. místo – Eva Hanzelková – VI.B a Veronika Leschingerová – 1. A
4. místo – Anežka Krajníková – VI.B
5. místo – Michal Zich – VI. B
První 4 soutěžící postupují do okresního kola – 5. 2. v Č. Lípě – DDM Libertin
PhDr. M. Kučaba

Dokumenty školy

 

Povinně zveřejňované Ostatní
Zřizovací listina

Organizační řád

Etický kodex

Výroční zprávy o činnosti školy + Ročenky
dle zákona č.561/2004 sb., ve znění pozdějších předpisů

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2018

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2017

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2016

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2015

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2014

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2013

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2012

Školní řád

Dodatek ŠŘ

Stejnopis a opis vysvědčení + žádost

Vnitřní předpisy

Celoroční plán práce

Provozní řád školní jídelny

Plán rozvoje školy od r. 2015

Finanční dokumenty
Účetní uzávěrka za rok 2019

Účetní uzávěrka za rok 2018

Finanční dokumenty 2019

Finanční dokumenty_2018

Pro rok 2018

Účetní závěrka za rok 2017


Pro rok 2017 – úprava z 11/2017

Pro rok 2017 – úprava 2

Pro ro 2017 – úprava

Pro rok 2017

Výroční zprávy o poskytování infomací:

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016

Smlouvy dle veřejných zakázek nad 500 tisíc:

2012  škola nerealizovala žádnou zakázku, která převyšovala uvedenou cenu
2013  zde

 

Výroční zprávy

dle zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Pod níže uvedenými linky naleznete znění výročních zpráv a ročenky:

Výroční zpráva za rok 2018-2019 + Ročenka

Výroční zpráva za rok 2017-2018 + Ročenka

Výroční zpráva za rok 2016-2017 + Ročenka

Výroční zpráva za rok 2015-2016 + Ročenka

Výroční zpráva za rok 2014-2015 + Ročenka

Výroční zpráva za rok 2013-2014 + Ročenka  – žáci, zaměstnanci a jejich aktivity a činnosti ve šk. roce 2013-2014

Výroční zpráva za rok 2012-2013 + Ročenka aneb ohlednutí za školním rokem 2012-2013

Výroční zpráva za rok 2011-2012

Výroční zpráva za rok 2010-2011

Výroční zpráva za rok 2009-2010

Výroční zpráva za rok 2008-2009

Výroční zpráva za rok 2007-2008

Výroční zpráva za rok 2006-2007

 

 

Úvodní schůzky s rodiči-zákonnými zástupci přijatých žáků:

Schůzka s rodiči žáků přijatých do 1. r. 4-letého studia se koná v úterý 4. 6. 2024, 16.00 - 17.00 h., školní jídelna.

Schůzka s rodiči žáků přijatých do 1. r. 8-letého studia se koná ve čtvrtek 6. 6. 2024, 16.00 - 17.00 h., studovna školy - hlavní budova.