City Bound Berlin 2018

 Již  šestým rokem mají  studenti našeho gymnázia možnost se zúčastňovat mezinárodních projektů díky výborné spolupráce školy s neziskovými organizacemi Tmelnik a Brno for you.  Spolupráci s naší školou a hlavně s našimi dětmi si  lídři  pochvalují, protože se domluví anglicky, zapojují se do aktivit  a je na ně spolehnutí. To, že mezi čtyřmi účastníky reprezentující Českou republiku v říjnovém City Bound Berlin, byly i  dvě  studentky z kvarty, nás již nepřekvapí. Projekt  byl i tentokrát zaměřen na zážitkovou pedagogiku a aktivní procvičení anglického a německého jazyka.  Stejně jako v předchozích letech, většina nákladů byla  hrazena z prostředků Erasmus +,  účastníci se pouze spolupodíleli menším účastnickým poplatkem.

    Jak projekt hodnotily dívky z kvarty: ,,Celý týden probíhal v naprosto uvolněné a příjemné atmosféře, seznámily jsem se se spoustou nových lidí, lídři byli velmi tolerantní a se všemi byla legrace. Dozvěděla jsem se spoustu informací  o cizích zemích a kulturách,  nebály jsme  se zúčastňovat her a  energiserů ,(energiser je  motivační  krátká aktivita  sloužící k ,,nabuzení“ , napomáhá ke změně nálady v týmu ), nebály jsme se  se  improvizovat jak v angličtině,  tak i v němčině a určitě bychom se rády zúčastnily znovu. „

Tereze Pokorné a Veronice Pánkové děkujeme  za vzornou  reprezentaci naší školy .

Mgr. Martina Šimánková