Archiv rubriky: Jazykové certifikáty

Certifikáty z anglického jazyka

Gymnázium Česká Lípa je  partnerskou školou Evropského centra jazykových zkoušek (www.elec.eu), z čehož pro naše studenty plyne řada výhod.  ELEC organizuje jazykové zkoušky od úrovně A2 až do C2. Pro naše studenty vyššího gymnázia je určena zkouška First Certificate of English, která ověřuje znalost angličtiny na úrovni B2 podle Evropského referenčního jazykového rámce (Common European Framework of Reference for Languages. Jednou z výhod plynoucích z naší spolupráce s ELEC  je místo konání zkoušky, a sice Rumburk, a další výhodou je snížená cena – 4200,- Kč. Možnost skládat zkoušku mají i studenti nižšího gymnázia, pro něž je určena zkouška KET na úrovni A2 nebo zkouška PET na úrovni B1. Ke všem výše uvedeným zkouškám mají naši studenti možnost přihlásit se na mailu svajdovap@gym-cl.cz či triguinhoj@gym-cl.cz.  Veškeré informace o zkouškách KET a PET naleznete zde: http://www.elec.eu/cambridge-english.

Österreichisches Sprachdiplom Deutsch

Od školního roku 2016/2017 je možné skládat mezinárodní certifikát z německého jazyka Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (www.osd.at). Certifikátní zkouška ÖSD patří mezi tři (Rakousko, Německo, Švýcarsko) hlavní zkouškové systémy s uznatelností ve všech německy mluvících zemích, a to jak u zaměstnavatelů, tak u státních institucí a ve školství.

Zkoušky ÖSD jsou zároveň zařazeny do vyhlášky o standardizovaných jazykových zkouškách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, tudíž jsou akceptovány jako doklad o jazykové kvalifikaci v němčině státní správou a ve školách všech stupňů v České republice.

Pokračování textu Österreichisches Sprachdiplom Deutsch