Eu peníze školám

Realizované výstupy = DUMy

Pod tímto odkazem zobrazíte přehled zpracovaných sad DUMů, kde si můžete stáhnout zvolenou sadu – formát PDF. Pokud Vás materiály zaujmou a budete požadovat zdrojové soubory, kontaktujte nás na adrese gym-cl@gym-cl.cz.


Gymnázium se zapojilo do projektu EU peníze středním školám v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory 1.5. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách.

Projekt č. CZ. 1. 07/1.5.00/34.0735 pod názvem „Digitalizace vzdělávání na Gymnáziu Česká Lípa“.

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zkvalitnění stavu počátečního vzdělávání na střední škole. Získané finanční prostředky poslouží k tvorbě výukových materiálů a zlepšení materiálních podmínek školy v oblasti ICT technologií.

V rámci projektu budeme realizovat klíčové aktivity v oblastech:

–          Čtenářská a informační gramotnost
           (vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků v oblasti čtenářské a informační gramotnosti)

–          Cizí jazyky
           (vytváření podmínek pro zvyšování kvality výuky cizích jazyků)

–          Využívání ICT
           (vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků v oblasti ICT gramotnosti)

Projekt je naplánován na období květen 2012 až duben 2014.

Předpokládané celkové způsobilé náklady projektu jsou ve výši 1.577.388,- Kč, které budou hrazeny 85 % z rozpočtu Evropského sociálního fondu a 15 % ze státního rozpočtu České republiky.

Historie projektu:

2012 2013 2014

Květen až září 

Říjen

Listopad 

Prosinec

 

 

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

Leden

Únor

Březen

Duben

 

 

Veřejné zakázky realizované v rámci projektu:

"Pořízení hardware a software II.“

Kompletní zadávací dokumentace je uveřejněna v souladu s § 48 zákona na profilu zadavatele https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilLibereckykraj.


foto