Šablony pro SŠ 2 – základní informace

Základní údaje o projektu:

Název školy příjemce Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, Česká Lípa, p. o.
Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0015040
Název projektu Vzdělávání pedagogů Gymnázia Česká Lípa II

 

Škola realizuje tento projekt v období 1. 2. 2020 – 31. 1. 2022.

Jeho obsahem jsou aktivity směřující k rozvoji kompetencí pedagogů, a to v těchto oblastech:

 

Vzdělávací kurzy

Sdílení zkušeností s pedagogy na jiných školách

Stáž u zaměstnavatele

Kariérové poradenství

Projektové dny ve škole

Projektové dny mimo školu

Školní klub – badatelský

Školní klub – komunikace v cizím jazyce

CLIL ve výuce SŠ