Šablony pro SŠ 1 – základní informace

Základní údaje o projektu:

Název školy příjemce

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, Česká Lípa, p. o.

Registrační číslo projektu

CZ.02.368/0.0/0.0/16_35/0007878

Název projektu

Vzdělávání pedagogů Gymnázia Česká Lípa 2018-2020

 

Škola realizuje tento projekt v období 1. 2. 2018 – 31. 1. 2020.

Jeho obsahem jsou aktivity směřující k rozvoji kompetencí pedagogů, a to v těchto oblastech:

 

Vzdělávací kurzy – rozsah 8, 16 a 24 hodin

Sdílení zkušeností s pedagogy na jiných školách

Stáž u zaměstnavatele (Vysoká škola)

Kariérové poradenství