Archiv rubriky: Různé

Výborné výsledky našich žáků v testech PISA 2018

Mezinárodní šetření PISA (Programme for International Student Assessment) je považováno za největší a nejdůležitější mezinárodní šetření v oblasti měření výsledků vzdělávání, které v současné době ve světě probíhá. Výzkum je jednou z aktivit Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Pokračování textu Výborné výsledky našich žáků v testech PISA 2018

S Ladislavem Ziburou pěšky mezi buddhisty a komunisty

Ve středu 12. února navštívil naše město mladý český cestovatel Ladislav Zibura. S radostí jsme uvítali, že nepřednášel jen pro českolipskou veřejnost, ale udělal si čas i na naši školu, která v tento den naplnila kino Crystal až po okraj. Ladislav rád cestuje pěšky, protože mu to podle jeho slov umožňuje lépe poznat zemi především podle obyvatel.

Pokračování textu S Ladislavem Ziburou pěšky mezi buddhisty a komunisty

Válka, mír a bagety aneb Mladí diplomaté 2019

 Ve dnech 25. – 30. listopadu 2019 proběhl v Plzni  pětidenní vzdělávací projekt, na kterém si studenti z celé České republiky vyzkoušeli, jak vypadá zasedání Evropského parlamentu, a rovněž se i  dozvěděli spoustu nových informací o Evropské unii. Tento projekt pořádala nezisková organizace Mladí diplomaté. Jedná se o iniciativu studentů středních a vysokých škol z celé České republiky, kteří se prostřednictvím celé řady projektů snaží ukázat ostatním, že kromě tradičního školství existují i další způsoby vzdělávání.

Pokračování textu Válka, mír a bagety aneb Mladí diplomaté 2019