Archiv autora: Mgr. Pavla Machová

Naše úspěchy v chemii

Chemie bývá obvykle považována za náročný předmět a mezi žáky nepatří k nejoblíbenějším. Nám se přesto daří studenty pro tento předmět motivovat. Na škole pracují dva chemické kroužky, pro nižší a pro vyšší stupeň gymnázia, pod vedením Mgr. Pavly Machové. A v uplynulých dnech se studentům v nich zapojeným dostalo několik dobrých zpráv. Pokračování textu Naše úspěchy v chemii

ChemQuest 2021

I v letošním školním roce se žáci naší školy účastnili soutěže ChemQuest, kterou pořádá VŠCHT Praha. Oproti předchozím ročníkům se z důvodu nemožnosti osobního setkání nejen ve finále soutěže, ale i jednotlivých členů družstev, v průběhu příprav sice změnila pravidla, podstata soutěže však zůstala zachována. Letos bylo úkolem týmů natočit video, které představí experiment(y), na téma Chemie a potraviny v kategorii ZŠ a Chemie a historie v kategorii SŠ. Důraz byl mimo jiné kladen i na proveditelnost pokusů v domácích podmínkách.   Pokračování textu ChemQuest 2021