Matematické olympiáda – okresní kolo

Ve středu 31. března se konalo online okresní kolo Matematické olympiády, ve které měla naše škola tradičně početné zastoupení. V kategorii Z6 jsme měli 9 zástupců z primy, v kategoriích Z7 a Z8 po čtyřech (sekunda, tercie). V domácím kole, které probíhalo od podzimu, se soutěžící museli vypořádat se šesti náročnými úlohami, v okresním kole se třemi. Jsme rádi, že se naši studenti do olympiády v současném nelehkém období zapojili a přípravě věnovali dost ze svého volného času. Pokračování textu Matematické olympiáda – okresní kolo

Školní kolo olympiády v německém jazyce, kategorie III.A

Dne 4.3. proběhlo online školní kolo olympiády v německém jazyce, v kategorii III.A.

Soutěžící obdrželi dvě úlohy (popis situačního obrázku ve třech aspektech + popsat reakci na problém z každodenního života)

 I přes ztížené podmínky způsobené Covid-Pandemií były výkony studentů příjemné, některé velmi vydařené. Pokračování textu Školní kolo olympiády v německém jazyce, kategorie III.A

Certifikátní zkouška Ösd

Podobně jako v loňském školním roce i v tomto roce můžeme s radostí oznámit, že i přes nepříznivé okolnosti způsobené Covid-Pandemií studenti přihlášení k certifikátní zkoušce Ösd v německém jazyce uspěli i za takto ztížených podmínek, a to v jazykové obtížnosti B2, která převyšuje požadavky maturitní zkoušky. 

Jarní část 2020: Mirka Perutková, Kateřina Hanzelková

Podzimní část 2020 : Anna Bednářová, Anežka Marková

Studentům gratulujeme.

Mgr. Daniela Hronzová

Informace pro žáky a rodiče:

Od 12. 4. 2021 se provoz školy řídí Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 6. 4. č.j. MZDR14600/2021-1/MIN/KAN. Nadále je tímto zakázána osobní přítomnost žáků na středním vzdělávání s výjimkou individuálních konzultací, konání maturitních a přijímacích zkoušek za stanovených podmínek. Další informace rodiče obdrží na třídních schůzkách dne 15. 4. 2021 od 16.30 hod. online.

Informace pro uchazeče o studium:

Do sekce Přijímací zkoušky byly přidány dokumenty:

1. Opatření obecné povahy MŠMT Přijímací řízení – dodatek

2. Mimořádné opatření č.j. MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN.

Těmito opatřeními se stanovuje povinnost uchazeče doložit před přijímací zkouškou negativní výsledek preventivního antigenního testu či RT-PCR testu a sdělují se bližší okolnosti tohoto testování. Budeme na tuto situaci upozorňovat v pozvánkách pro uchazeče – tyto odešleme v týdnu od 12. do 16. 4.

 

Mgr. Helena Paszeková, ředitelka školy