Archiv rubriky: Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky 2024/25

Všichni uchazeči o studium na Gymnáziu Česká Lípa budou konat tzv. jednotnou přijímací zkoušku, tj. státem garantovanou a připravenou zkoušku, která se skládá ze dvou testů: matematika a český jazyk a literatura.

Uchazeč o vzdělávání v oboru s maturitní zkouškou může pro      1. kolo přijímacího řízení podat přihlášku až na tři střední školy nebo tři maturitní obory. Máte na výběr tři různé způsoby, jak podat přihlášku na střední školy. Pokud podáte přihlášku elektronicky, získáte maximum možných výhod, ale podat přihlášku můžete také po vytištění formuláře z online systému (tzv. výpis) nebo listinným formulářem (tzv. tiskopis).

  • Elektronicky (s ověřenou elektronickou identitou NIA – nejčastěji Mobilní klíč eGovernmentu a Bankovní identita, případně další způsoby dle NIA). Podrobnosti k ověření identity naleznete na identitaobcana.cz
  • Podáním výpisu vytištěného z online systému.
  • Podáním vyplněného tiskopisu s přílohami.

Vyberte si pouze jednu z možností, ideálně tu první.

Na tomto odkazu najdete podrobné informace od Cermatu, včetně video prezentace: Rodiče – Přihlášky na střední školy 2024

Termíny pro podání přihlášky je od 1.- 20. února 2024.

Na přihlášce závazně zvolíte pořadí škol podle vaší priority.

Pro uchazeče a jejich rodiče připravujeme

23. 1. 2024 – online konzultace v čase 13-16 hod.

proběhne v MS Teams – odkaz bude zveřejněn na www.gymcl.cz

8. 2. 2024 – od 12 do 17 hod. den otevřených dveří
možnost návštěvy školy, zde se můžete na vše zeptat, poradíme, poskytneme další informace k přijímacím zkouškám
 
Přípravné kurzy z ČJL a M pouze pro uchazeče z 9. tříd – přihlášení na tyto kurzy je možné do 3. 2. 2024, max. 40 účastníků, podrobnější informace o kurzech viz samostatná příloha v knihovně dokumentů
 
V knihovně dokumentů budeme postupně zveřejňovat potřebné informace a dokumenty k přijímacím zkouškám – např.:
  • souhrnné informace k PZ
  • informace k přípravným kurzům
  • výsledky PZ

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA GYMNÁZIUM, ČESKÁ LÍPA, ŽITAVSKÁ 2969, PRO ŠKOLNÍ ROK 2020 – 2021

Informace pro uchazeče o studium

Na přijímací zkoušky na střední školy letos čekáme již dlouho… Doposud stále není jasné, kdy a jakou formou se bude přijímací řízení konat, poslední (nezávazná) informace z MŠMT hovoří o první polovině června.

Nemůžeme proto zatím zasílat žádné pozvánky k přijímacím zkouškám ani jiné relevantní informace, žádáme proto uchazeče a jejich rodiče o strpení. Upozorňuji také, že veškerým „zprávám“ objevujícím se v různých médiích též nelze důvěřovat, vyskytují se nepřesné informace, názory jsou občas vydávány za fakta… Situace je obtížná, nicméně věřím, že letošní uchazeči o studium na naší škole budou na přijímací zkoušky připraveni neméně dobře než uchazeči v jiných letech.

Doporučuji nyní především tyto informační a studijní zdroje:

1)      Informace a návody pro jednotnou PZ

https://www.cermat.cz/aktuality/aktualita/256-centrum-pro-uchazece-pripravilo-pruvodce-pripravou-na-konani-jednotne-prijimaci-zkousky

2)      Souhrnný materiál k PZ a MZ z MŠMT – informace k novému zákonu z března 2020

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/Pravni-predpisy/Informace_k_zakonu_135_2020_Sb.pdf

Přeji všem uchazečům o studium i jejich rodičům stále pevné odhodlání a jen dobré pocity z domácí přípravy. Přijímací zkoušky připravíme pečlivě, jakmile budeme moci. Těšíme se na vás!

 

Mgr. Helena Paszeková, ředitelka školy


Kriteria přijímacího řízení

Vzor odvolání

Náležitosti odvolání


Přihláška ke studiu

Vysvětlivky k přihlášce