BRLOH = Brněnská logická hra 2021

I v tomto školním roce měli studenti NG možnost účastnit se této soutěže. Čtyřčlenné týmy řešily ve třech kolech 30 logických úloh a šifer. Ty týmy, které dokázaly vyřešit alespoň 15 úloh postoupily do tzv. Malého finále. Z celkového počtu 634 týmů z celé ČR se to podařilo 289. Potěšilo nás, že mezi postupujícími byly i 3 naše týmy. Pokračování textu BRLOH = Brněnská logická hra 2021

Naše úspěchy v chemii

Chemie bývá obvykle považována za náročný předmět a mezi žáky nepatří k nejoblíbenějším. Nám se přesto daří studenty pro tento předmět motivovat. Na škole pracují dva chemické kroužky, pro nižší a pro vyšší stupeň gymnázia, pod vedením Mgr. Pavly Machové. A v uplynulých dnech se studentům v nich zapojeným dostalo několik dobrých zpráv. Pokračování textu Naše úspěchy v chemii

Bobřík z informatiky – výsledky školního kola

Tak jako každý rok i letos se naše škola během 2. a 3. listopadového týdne zapojila do soutěže Bobřík informatiky. Většina tříd se soutěže zúčastnila během hodin IVT, pouze ze starších žáků kategorie Senior byla vybrána skupina asi 20 soutěžících. Někteří žáci, toho času v karanténě, se do soutěže zapojili i z domova. Pokračování textu Bobřík z informatiky – výsledky školního kola

Arrivederci, Emma!

Naše gymnázium již řadu let spolupracuje s mezinárodní nevládní a neziskovou společností AFS, která organizuje a podporuje mezikulturní pobyty a vzdělávání. Díky AFS jsme na naší škole přivítali studentky a studenty z Mexika, Belgie, Thajska, Číny a Itálie. Naší další zahraniční studentkou byla Italka Emma Linni, která k nám přijela na tříměsíční pobyt. Ještě před ukončením svého studia u nás jsem Emmě položila několik otázek. Rozhovor probíhal v angličtině. Pokračování textu Arrivederci, Emma!

ÚSPĚCHY V KRAJSKÉM KOLE SOUTĚŽE PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN

Soutěže „Přírodovědný klokan“ se v kategorii Junior zúčastnilo v Libereckém kraji celkem 367 studentů. Velmi nás těší, že tuto kategorii vyhrál student naší školy Štěpán Kašpar, hned za ním následoval na 2. místě Adam Špindler (oba sexta A). V kategorie Kadet soutěžilo 890 studentů. Nejúspěšnějším studentem naší školy byl Jan Kaplánek (kvarta A), který skončil na 2. místě. 
 
Gratulujeme  
Lenka Tulková