Krajské kolo Zeměpisné olympiády

Ve středu 27. března se opět po roce v budově Krajského úřadu v Liberci konalo krajské kolo Zeměpisné olympiády.  Soutěž je vždy rozdělena na tři části:  na práci s atlasem, test geografických znalostí a na část praktickou.Díky výborným úspěchům v okresním kole, jsme mohli vyslat do krajského kola pět zeměpisců. Zastoupení jsme měli ve všech kategoriích.

Nejmladší kategorii A (prima) reprezentoval Vít Qualizza, obsadil 5. místo (z jedenácti účastníků), v kategorii B (sekunda) se účastnil Iegor Frantsev a vybojoval 7. místo (z deseti účastníků), v kategorii C (tercie, kvarta) jsme dosáhli nejlepšího umístění díky Janu Sanitrníkovi, který obsadil 2. místo (z deseti účastníků).

V nejpočetnější kategorii D (střední školy), které se účastnilo celkem 29 studentů si naši dva zástupci vedli také skvěle. Martin Doležel (7AV) dosáhl na 8. místo a Filip Sichrovský (6AV) získal 12. místo.

Všem zeměpiscům děkuji za vzornou reprezentaci školy.

                                                                                                                                                      Mgr. Kamila Chýlová