Dějepisná olympiáda

Dne 10. dubna se  Anna Šedivá, Julie Lišková, Lukáš Kocman, David Rosenkranz  zúčastnili krajského kola Dějepisné olympiády. Otázky a úkoly byly nečekaně obtížné. Navzdory opakujícím se vyjádřením centrálních školských orgánů i různých spolků ovlivňujících naše školství, že faktografie je nepotřebná, se mezi otázkami vyskytly i takové, které s faktografickými znalostmi žáků počítaly.

V I. kategorii soutěžil Lukáš Kocman ze sekundy, který obsadil 8. místo (z 32 účastníků). Tato kategorie byla vždy určena pro žáky 8. a 9. ročníků, tedy u nás tercie a kvarty, letos poprvé zde byli žáci i o rok mladší. Považujeme proto toto umístění za úspěch.

Ve II. kategorii, určené žákům vyššího stupně, obsadila naše žákyně Julie Lišková ze septimy krásné 3. místo. 

Všem účastníkům děkujeme a zmiňovaným úspěšným navíc gratulujeme.

Mgr. Martin Aschenbrenner