Síla lidskosti

„Jen jsem viděl, k čemu se schyluje, a udělal, co jsem mohl, abych pomohl…“  Nicolas Winton (1909–2015)Ve čtvrtek 24. 4. 2024 navštívili studenti 1. až 3. ročníků vyššího gymnázia projekci filmu Síla lidskosti (2002, režie Matěj Mináč), kterou slovem doprovázel moderátor, Mináčův blízký spolupracovník a dramaturg Zdeněk Tulis. Po filmu následovala beseda se studenty.

Film Matěje Mináče přibližuje iniciativu Nicholase Wintona, který v roce 1939 zachránil 669 převážně židovských dětí z Československa. Nalezl jim nové rodiny ve Velké Británii a zařídil jejich transport z okupované republiky. O jeho velkém projevu lidskosti 50 let nikdo kromě nejbližší rodiny a přátel nevěděl. Situace se změnila, když jeho žena na konci osmdesátých let našla při úklidu půdy zápisník s fotkami zachráněných dětí a rozhodla se prostřednictvím odborníků celý příběh zveřejnit.

Film Síla lidskosti byl jistě přínosným programem pro nás všechny. Vyzdvihl totiž empatii, slušnost a skromnost.

Mgr. Květa Menclová