KRAJSKÉ KOLO MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY

Do krajské ho kola Matematické olympiády kategorie Z9 se v letošním školním roce probojovalo pět studentů třídy 4AV. Ve čtyřhodinové bitvě se poprali se čtyřmi náročnými úlohami.Mezi úspěšné řešitele se zařadili Jan Sanitrník a Aníčka Hnídková. Se shodným počtem bodů obsadili 5. – 7. místo. Dobrý výsledek ještě podtrhla Justýna Šmatová 8. místem.

Všem účastníkům děkuji za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Hana Mrázová