LISTOVÁNÍ SE LÍBILO

Dne 26. 3. 2024 na naši školu zavítali herci z Prahy Lukáš Hejlík a Petra Bučková s projektem Listování. Projekt si klade za cíl přiblížit divákům méně známé knihy formou jejich dramatizace.Viděli jsme dvě představení. Pro nižší gymnázium to byla kniha Dračí polévka, pojednávající o kulturních rozmanitostech a soužití s kamarádem jiné národnosti. Pro starší studenty si herci připravili knihu Holčička a cigareta, která byla poměrně drsnou antiutopií o světě, který ovládají děti bez úcty k dospělým.

Studenti byli představeními nadšeni, což vyplynulo z následných rozhovorů ve vyučovacích hodinách češtiny. Těšíme se, až Listování pozveme znovu.

Mgr. Lenka Česenková