Zajímavosti ze světa parazitologie

Hodiny biologie v sextě a sekundě navštívil náš bývalý student Ondra Vosála, který vystudoval na PřF UK Praha obor parazitologie.V obou ročnících se právě parazity zabýváme. Jeho přednáška byla příležitostí, jak se dozvědět něco nového a rozšířit své znalosti. Ondra studentům představil i ty méně známé parazity, vysvětlil jejich životní cykly a také jak mohou ovlivnit naše zdraví. Přednáška byla zajímavým zpestřením výuky. 

L. Tulková