Únikovky, svátky, duševní hygiena, tanec… a ještě více si můžete užít každý týden s Madison

Naše škola získala pro tento rok přes Fulbrightovu nadaci asistentku do výuky Madison Hales ze státu Michigan! Většina ze studentů již měla možnost se s Madison setkat buď na hodinách angličtiny, v rámci otužileckého klubu, na volejbale, nebo na jiných školních i mimoškolních akcích. Pokračování textu Únikovky, svátky, duševní hygiena, tanec… a ještě více si můžete užít každý týden s Madison

Přijímací zkoušky 2024/25

Všichni uchazeči o studium na Gymnáziu Česká Lípa budou konat tzv. jednotnou přijímací zkoušku, tj. státem garantovanou a připravenou zkoušku, která se skládá ze dvou testů: matematika a český jazyk a literatura.

Uchazeč o vzdělávání v oboru s maturitní zkouškou může pro      1. kolo přijímacího řízení podat přihlášku až na tři střední školy nebo tři maturitní obory. Máte na výběr tři různé způsoby, jak podat přihlášku na střední školy. Pokud podáte přihlášku elektronicky, získáte maximum možných výhod, ale podat přihlášku můžete také po vytištění formuláře z online systému (tzv. výpis) nebo listinným formulářem (tzv. tiskopis).

  • Elektronicky (s ověřenou elektronickou identitou NIA – nejčastěji Mobilní klíč eGovernmentu a Bankovní identita, případně další způsoby dle NIA). Podrobnosti k ověření identity naleznete na identitaobcana.cz
  • Podáním výpisu vytištěného z online systému.
  • Podáním vyplněného tiskopisu s přílohami.

Vyberte si pouze jednu z možností, ideálně tu první.

Na tomto odkazu najdete podrobné informace od Cermatu, včetně video prezentace: Rodiče – Přihlášky na střední školy 2024

Termíny pro podání přihlášky je od 1.- 20. února 2024.

Na přihlášce závazně zvolíte pořadí škol podle vaší priority.

Pro uchazeče a jejich rodiče připravujeme

23. 1. 2024 – online konzultace v čase 13-16 hod.

proběhne v MS Teams – odkaz bude zveřejněn na www.gymcl.cz

8. 2. 2024 – od 12 do 17 hod. den otevřených dveří
možnost návštěvy školy, zde se můžete na vše zeptat, poradíme, poskytneme další informace k přijímacím zkouškám
 
Přípravné kurzy z ČJL a M pouze pro uchazeče z 9. tříd – přihlášení na tyto kurzy je možné do 3. 2. 2024, max. 40 účastníků, podrobnější informace o kurzech viz samostatná příloha v knihovně dokumentů
 
V knihovně dokumentů budeme postupně zveřejňovat potřebné informace a dokumenty k přijímacím zkouškám – např.:
  • souhrnné informace k PZ
  • informace k přípravným kurzům
  • výsledky PZ