Projekt AVOID THE HATE

 Oslavit příchod nového roku v Rakousku a strávit zde nezapomenutelný týden v rámci projektu Avoid the hate se podařilo dvěma studentkám z kvinty Janě Bartákové a Bětce Kafkové. Projekt byl opět hrazen z prostředků Erasmus+. Jsem velmi ráda, že spolupráce s neziskovými organizacemi je stále intenzivnější a stále více studenů využívá možnosti vyjet do evropských zemí, procvičit si anglický jazyk a poznat nové mladé lidi z různých zemí. Bětku jsem poprosila o krátké zhodnocení projektu.

,,Co bych mohla o projektu říct? Nezapomenutelný zážitek. Ráda bych ho hodiny vychvalovala, ale slovy to popsat ani snad nejde. Název „Avoid the hate“ napovídá o jeho obsahu. Zaměřovali jsme se na to, jak se vyhnout rasismu, diskriminaci a předsudkům, ale také proč k tomu dochází a co můžeme my sami změnit. Krom jiného jsme se bavili o emigraci, násilí a dalších k tomu se vztahujících tématech. Leadři nás naučili brát všechny stejně, nehledět na barvu pleti nebo národnost. Bydleli jsme přímo u malého krásného jezera, zimní Rakousko navozovalo úžasnou atmosféru a došlo taky na několik sněhových válek. Nikdo ale naštěstí nebyl zraněn. Projektu se zúčastnilo  téměř 50 účastníků ze 7 zemí a všichni jsme si skvěle sedli.“

Bětce a Janě děkuji za vzornou reprezentaci školy a určitě i ony mají zásluhu na tom, že dalších 13 studentů z vyššího stupně gymnázia vyjede v rozmezí února a března na další dvě akce organizované v Polsku.

Mgr. Martina Šimánková