Ekologická soutěž žáků ZŠ a víceletých gymnázií

25.11.2009 proběhla na  SOŠ v České Lípě  ekologická soutěž, které se zúčastnilo 30 družstev
(22 družstev ze ZŠ, 8 družstev z víceletých gymnázií). Našim  studentům se podařilo v této velké konkurenci obsadit  1. a 2.místo.

1. místo : Bičiště Ondřej (IV.A), Kroulíková Zuzana (IV.A), Mitáč Jan (IV.B)
2. místo : Cháberová Lucie (IV.A), Otčenášková Tereza (IV.B), Selingerová Anežka (IV.A)

       Gratulujeme našim úspěšným studentům           

Stálo za zhlédnutí……. Ze Studentského dne

I když letošní Studentský den poznamenala chřipková epidemie, přesto  jsme měli možnost vidět celou řadu zajímavých věcí a zúčastnit se různých aktivit, ať už sportovních nebo uměleckých.  V hudebně již tradičně vystoupil herecký kroužek HRK s recitačním pásmem  U opilého korábu  z poezie francouzského básníka Arthura Rimbauda. Část pásma zazněla i v originále  v podání naší mladé a nadané paní učitelky Jany Šustkové.

více na:   http://www.youtube.com/watch?v=RkUtHwEoKhk

 

Adopce na dálku – poděkování

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří  si zakoupili umělecké fotografie během třídních schůzek ve čtvrtek dne 19. 11.2 009, za příspěvek na vzdělání naší adoptivní dívky Mary Prathibhy. Vynikající nápad paní učitelky Abrmanové a ochota dívek ze sekundy A při akci pomáhat vynesla finanční částku přes 2.600,- Kč. Na vzdělání indické holčičky přispíváme každý rok částkou 4.900,- Kč. Jsme rádi, že se při  této akci vybrala více než polovina částky na  rok 2010. Poděkování patří dívkám Míše Vanové, Mirce Jonášové , Míše Trvajové , Markétě Michalové a  Karolíně Pěrkové.

adopce.jpg

Mezinárodní konference o změnách klimatu

Dvanáct studentů 2.A našeho gymnázia reprezentovalo Českou republiku na Mezinárodní konferenci o změnách klimatu. Pokračování textu Mezinárodní konference o změnách klimatu

Mezinárodní projekty na Gymnáziu Česká Lípa – sumarizace

Mezinárodní projekty na Gymnáziu Česká Lípa

první projekty zahájeny v únoru 2005-

1.               Let´s not rule but govern_ projekt ředitelů škol české a řecké. / pan ředitel May a ředitel řecké školy Kavassila High School./ Paschalis/ – met. a jazyková  pomoc N. Kadlecová

Projekt o vedení škol, porovnávání jednotlivých sfér života školy, projekt získal 2. místo v Národním kole  soutěže eTwinning v roce 2005 a 50.000,-Kč

2.               When our relatives were children– s Polskem / D-AJ-ICT- p. Aschenbrenner, Kadlecová, Sviták/

Projekt získal 2. místo v Národním kole a 50.000,-Kč

Projekt porovnával život Čechů a Poláků v době normalizace na pozadí gramatiky- minulého času. / výstup- módní přehlídka v Polsku a výstava věcí 80.let v Česku. /

3.               Two heads are better than one – česko-řecký projekt dvou učitelů- Kadlecová

4.               Old games are still alive – sportovní projekt česko- řecký / vedoucí projektu paní Mayová, ICT- Sviták, AJ- Kadlecová /- výstup- sportovní míčová hra v praxi- řecká v hodině TV v Čechách a naopak. Češi prezentovali vybíjenou.

5.               Don´t be afraid of books – projekt knihovníků, p. Janošecová, Kadlecová s Řeckem.

6.               září 2006: Where do we come from? – Kadlecová, Sviták- s Řeckem- výstup- trojjazyčná kuchařka on line i v papírové formě. Projekt vyhrál 2. místo v Národním kole a záskal QL a IQL. / Quality label and International quality label/

7.               ve stejnou dobu Let´s Cross the Bridge– s Řeckem, Kadlecová

výstup- trojjazyčná konverzace, Anglický průvodce po České Lípě, Video o české

 Lípě, 2. místo v Národním kole, QL,IQL- návštěva Řecka na pozvání řecké strany. / Soluň/

8.               Music helps us live– říjen 2007- hudebně-anglicky-výtvarný projekt, p. Homolová, Kadlecová, Pazourková, prezentace národních písní, ilustrace a překlady. Výstup- Češi zazpívají řecky a Řekové česky.

            http://www.youtube.com/watch?v=M2GnSj-bvVs / our friends´song in Czech/

            http://musichelpsuslive.blogspot.com/- blog

              Tento projekt vyhrál 1. místo v Národním kole soutěže etwinning a 150.000,-Kč, za které jela celá skupina do Řecka. Při návštěvě řecké partnerské školy studenti prezentovali Českou republiku ve vlastních power pointových prezentacích v angličtině. Postoupili též do semifinále  Mezinárodní soutěže v Bruselu.

9.               We are neighbours – Česko,polsko,slovensko, lotyšsko-litevský projekt. / Kadlecová, učitelé zeměpisu- pro konzultace/, projekt získal QL,IQL

10.            Neighbours– projekt se Slovenskem / Kadlecová /- tvorba foto pomůcek on line pro výuku AJ. QL,IQL http://sekunda-neighbours.blogspot.com/

11.            Living traditions – s Rumunskem / Kadlecová, Homolová – písně /

QL,IQL   http://tercie-livingtraditions.blogspot.com/

12.            New friends-new pictures of Europe – historicko-zeměpisný projekt  s Litvou.

  13.            Let´s go in the nature- česko-polský biologický projekt s jazykovým podtextem.

Vedoucí projektu paní Tulková, jazyková pomoc N. Kadlecová. Projekt získal QL,IQL- tvorba on line pomůcek pro výuku biologie- slovníček stromů, ptáků, rostlin, národní parky, on line zeměpisná soutěž o ceny, práce na zlepšení životního prostředí-tvorba výstražných tabulek o šetření elektřiny a vody ve třídách, minibotanická zahrada v areálu sportovních hřišť. http://sekunda-beautifulworld.blogspot.com/

14.            Let´s eTwin across the sea- česko – irský jazykový projekt , Kadlecová, Homolová- výstup – porovnávání přísloví, respekt k jazyku druhé země

            http://tercie-ireland.blogspot.com/

              Projekt získal QL,IQL a postoupil do semifinále Mezinárodní soutěže eTwinningu          v Praze 2009.

15.            Let´s /b/log in – projekt s Polskem, Kadlecová, Sviták, jazykový-ICT projekt.

Život dvou tříd on line každý den, výstupy- powerpointy, photostory, soubor stolních her on line, soubor křížovek na téma slavných lidí České republiky- učební pomůcky vhodné pro tercii nebo kvartu.

http://tercieb-poland.blogspot.com/

Projekt získal QL, IQL a bude letos soutěžit o ceny v Národním kole a Mezinárodním kole soutěží eTwinning.

Použité stránky:

www.slideshare.net

www.podomatic.com

www.etwinning.net

www.wikispaces.com

www.youtube.com

                       Nové projekty:

                  Magic Pictures– tercie B, Španělsko, Kadlecová

16.            Are we different? – sekunda A,B, konverzace AJ, projekt s Francii, přidají se Velká Británie / v jednání / Rumunsko / v jednání/ Kadlecová, odborná pomoc Sviták

Projekt otevřen veřejnosti pouze týden- http://sekunda-konverzace.blogspot.com/

  / Na žádost Francie, projekt uzavřen veřejnosti/

 

Jaro Evropy- roky 2007,2008,2009   

                   Spolupráce s p. Homolovou, Pazourkovou a Abermanovou

                  Zpracování video pohlednice- p. Fojtů, zároveň p. Fojtů zpracovává každý rok video vánočního koncertu, které putuje do partnerských škol.

http://www.springday2009.net/ww/en/pub/spring2009/homepage.htm

V roce 2009 škola zaslala nejvíce příspěvků za Českou republiku a zúčastnila se v Jaru Evropy soutěže Ilustruj národní píseń a seznam s ní Evropu. Třídy sekunda A a B vytvořily a nazpívali Náchodský zámeček a Bavorov. Za toto získaly děti dárky z Bruselu.

K vidění http://www.youtube.com/watch?v=d_-DXa0liO4 -zdařilá prezentace chlapce Jana D.

http://www.youtube.com/watch?v=tZy_gHRSbic

Futurenergia -2007

  Soutěž o tvorbě plakátů a prezentací o ochraně životního prostředí, využívání obnovitelných zdrojů energie.

Paní Abermanová,  Pazourková, Kadlecová

Maratón eTwinningu

  Vybraní studenti se již tradičně účastní v říjnu maratónu eTwinningu- online aktivity s přespáním ve škole. Práce na počítači do pozdních nočních hodin, příspěvek do blogu Maratónu.

http://etwinning-maraton.blogspot.com/

/ účast na akci Malíková, Ježák, Kadlecová – 2008

                         Kadlecová, Ježák-2009- ICT pomoc

 

Jazykový kurz ve Velké Británii

Připomínáme všem účastníkům tohoto kurzu, aby nezapomněli, že nejpozději 20.12. 2009 musí odevzdat ve škole kopii složenky nebo jiného platebního dokladu o tom, že zaplatili zálohu, která činí 4.000,- Kč. Pokud chtějí, mohou celou částku zaplatit najednou.

Kopie dokladů  studentů nižšího gymnázia budou odevzdány p. Kadlecové nebo v případě nepřítomnosti p. Šustkové.

Kopie dokladů  studentů vyššího gymnázia budou odevzdány p. Triguinho nebo p. Švajdové.