Exkurze do Dukovan

V úterý 23. listopadu se uskutečnila exkurze zájemců o fyziku a chemii z vyšších ročníků do vodní elektrárny Dalešice a jaderné elektrárny Dukovany. Cestou zpět domů si účastníci ještě prohlédli památky UNESCO v Třebíči.

 

Evropská cena Label

Gymnázium Česká Lípa získává opět nejvyšší ocenění za práci v mezinárodních projektech. Před několika dny byla škole udělena Evropská jazyková cena Label. Jednalo se o projekt, na kterém pracovalo sedm evropských zemí a který nesl název Top 10 Favourites for the EU Teenagers. Studenti letošní kvarty B společně se svou učitelkou anglického jazyka Mgr. Naděždou Kadlecovou pracovali celý školní rok na tomto projektu, a proto odměna sto tisíc, kterou škola obdrží od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, je skutečně zaslouženou. Za tyto peníze se vydají studenti na jaře 2011 do Polska, aby navštívili svou partnerskou školu a významné památky v jejím okolí, mezi něž nesporně patří slavné královské město Krakow. Je potěšující, že studenti neusnuli na vavřínech a pustili se v letošním školním roce se svou vyučující do dalších dvou mezinárodních projektů.

Adopce na dálku

adopce_prodej.jpg

 V den, kdy naše škola vybrala před třídními schůzkami 2.347,- Kč, jsme obdrželi dopis z Indie. Tento dopis napsala Mary Prathibha, která nám opět velice děkuje za to, že jí umožňujeme chodit do školy. Kdysi jsme říkali Indická holčička, ta však už dnes chodí do deváté třídy, a to jedině díky nám, kteří ji každoročně podporujeme. Veliké poděkování patří především paní učitelce Margitě Abrmanové, která již  tradičně připravila a zařídila prodej drobných uměleckých prací. Na prodeji se podílely dvě velice ochotné dívky ze sekundy B  Barunka Ptáčková a Viktorka Hryhoryeva. Těm patří samozřejmě též naše poděkování. Každý rok naše škole posílá 4.900, Kč na celoroční studium a oblečení pro naši adoptivní školačku. Další charitativní prodej bude probíhat v Den otevřených dveří, který se bude konat dne 2.12. 2010 od 10.00 do 15.00 hodin.

Napsala Mgr. Naděžda Kadlecová

 

dopis Mary Prathibhy dále:

Pokračování textu Adopce na dálku

6. ročník FotoAkademie

Rádi bychom Vás tímto informovali o právě zahájeném 6. ročníku FotoAkademie – největšího vzdělávacího projektu v oblasti digitální fotografie pro žáky a studenty celé České republiky, kterého se může zúčastnit každá střední nebo základní škola v ČR a koná se pod záštitou MŠMT ČR

V přiložených zprávách najdete vše o projektu, jehož součástí je celorepubliková fotografická soutěž, ve které mohou vyhrát hodnotné ceny nejen studenti a žáci, ale také školy. Součástí FotoAkademie jsou dále fotografické workshopy/kurzy pro studenty či žáky zdarma, výstava vítězných fotografií Czech Student Photo na Staroměstské radnici v Praze a letní školy digitální fotografie – soustředění pro studenty s výukou fotografie v době letních prázdnin.

Podrobné informace o FotoAkademii naleznete na www.fotoakademie.cz, včetně registrace do soutěže.

fotoakademie_informace    ;   6_rocnik_fotoakademie_2010_2011