Národní kolo Ekologické olympiády

Národní kolo Ekologické olympiády se uskutečnilo od 3. do 5. června v Plzeňském kraji, zejména v okolí Spáleného Poříčí. Náš tým ve složení Zuzana Kroulíková, Jan Mitáč a Ondřej Bičiště skončil osmý. Za nejlepšími zaostal, ale je nutné uvést, že byl výrazně nejmladší.
Vyhlášení výsledků proběhlo v Západočeském muzeu v Plzni za účasti primátora.
Atmosféru můžete nasát z krátkého videa.

Helena Picmausová v projektu Otevřená věda II

Helena Picmausová ze septimy A se již více než rok účastní projektu Otevřená věda II, který umožňuje cestu na vědecká a výzkumná pracoviště mimopražským studentům, jež mají zájem o přírodovědné a technické obory a chtějí se  pod vedením zkušeného lektora účastnit vědeckých stáží na vědecko-výzkumných pracovištích Akademie věd ČR a výzkumných pracovištích spolupracujících vysokých škol po celé České republice. Studenti mají možnost přímo se podílet, pod odborným vedením, na vědeckém výzkumu, naváží kontakty se špičkovými odborníky v oboru a získají velmi dobrý přehled o aktuálním dění a perspektivách rozvoje vědy a výzkumu. Nejlepší studenti budou své práce publikovat v odborných vědeckých časopisech, zúčastní se studentských konferencí v ČR nebo vystoupí se svým příspěvkem na zahraničních konferencích.

Vědecké stáže probíhají od ledna 2010 do ledna 2012.

Helena výsledky svého dosavadního výzkumu shrnula v práci zařazené do letošního ročníku Středoškolské odborné činnosti, jejíž krajské kolo vyhrála. Příští týden se zúčastní celostátního kola.

Více informací o projekt Otevřená věda je uvedeno na  http://www.otevrena-veda.cz/o_projektu/

Rozhovor s Helenou o její práci v písemné i filmové podobě je uveden dále:

Pokračování textu Helena Picmausová v projektu Otevřená věda II

Zeměpisná olympiáda – celostátní kolo

Zeměpisná olympiáda má 4 kategorie a pouze vítězové krajských kol postupují do celostátního kola. Letos jsme měli poprvé dva zástupce v celostátním kole – Milan Klimeš ( II.B ) obsadil 12. místo, Jiří Souček (VII.B) skončil 11.

Blahopřejeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.